Snakker du norsk? Les her!

Morrow Batteries gör en storsatsning när de utökar sin verksamhet för grön mobilitet och energilagring i Arendal i södra Norge. Metier och Myloc har fått förtroendet att utveckla logistikflödet av inventarier in till batterifabriken.  

Med grund i komplexiteten och storleken av en del av utrustningen, har Morrow tillsammans med Myloc och Metier genomfört grundliga flödes- och känslighetsanalyser. Detta för att säkerställa effektiva rutiner för logistiken både för byggnationen och installationsprocessen. 

Molntjänsten Myloc Construction kommer att användas som verktyg för att digitalisera och förenkla logistiken på projektet. Morrow får därmed en bra kontroll samtidigt som arbetssätt förenklas för involverade leverantörer och entreprenörer.

Uppdraget omfattar integration mot internationella försörjningslösningar och alla materialrörelser på projektet. I lösningen ingår också koordinering och styrning av logistikresurser på området.

Green tech är en viktig och växande bransch för Metier och allt fler uppmärksammar betydelsen av logistiken för störningsfria och effektiva byggprocesser. Därför är det också ett område där Metier flyttar fram sin position.

  • Terje Sandtrø, Metier

Grön energi är en viktig satsning för framtiden, och kommer bara bli ett större utvecklingsområde i framtiden. Vi är stolta över att kunna vara en del av en mer miljövänlig omställning, både i byggprojekt och i den framtida industrin. 

  • Anders Eklund, Myloc

Vi är mycket nöjda med det totala värde som Metier och Myloc tillför detta projekt. Metier har bidragit med värdefull erfarenhet och förståelse för byggarbetsplatslogistik, som en grund för att utveckla rätt digitala processer i Myloc. Denna digitalisering minskar mängden administration då processerna genomförs decentraliserat och ger oss god spårbarhet och statistik för planering av framtida projekt.

  • André Stiansen, Morrow Batteries

 

Myloc har en egenutvecklad mjukvaruplattform som adresserar logistikutmaningar med tusentals användare i olika verksamheter i Sverige och Norge, som implementerats direkt eller genom partners. Plattformens kärna inkluderar lösningar för att dela information i försörjningskedjor och kunna spegla det verkliga flödet i en process. Vi hjälper därigenom våra kunder inom privat och offentlig sektor att uppfylla FN´s mål 9, 11 och 12 i Agenda 2030, genom att i) skapa hållbara industriprocesser med hjälp av teknik, ii) tillhandahålla lösningar som minskar städers påverkan på klimatet och iii) skapa förutsättningar för hållbar konsumtion och produktion genom hållbara produktionsmönster.

Facebooktwitterlinkedinmail