Digitalisering av bygglogistik

 

Construction Supply Chain Management

Myloc Construction i siffror


 

200+ projekt

1000+ företag

4000+ användare

1 000 000+ transaktioner

Myloc Construction
– En plattform för det digitala byggföretaget


 

Myloc Construction hjälper dig att komma igång med och dra nytta av digitalisering

 

• Byggproduktion med lägre kostnader, kortare byggtider och mindre risk

• Förenklade och industrialiserade processer

• En kunskapsorienterad organisation

Vad är potentialen?


 

Lägre
byggkostnader

Mindre
Admin

Lägre
risk

Bättre
kontroll

Bättre
miljö

Myloc® Construction – hörnstenar
för effektiv bygglogistik


 

Helhetsperspektiv

Silo-lösningar för enskilda entreprenörer och leverantörer räcker inte. För att byggbranschen ska utvecklas krävs ett helhetsperspektiv. Genom vårt logistiksystem Myloc Construction möjliggör vi samverkan mellan olika aktörer i byggandets försörjningskedja.
 

Planering är avgörande

Planering är avgörande för att kunna gå från att jobba med problemlösning till problemförebyggande. Med vår molntjänst Myloc Construction kan ni nå full potential hos anställda resurser och sänka era kostnader och projektets ledtider.
 

Digitalisering i fokus

Med Myloc® Construction skapas förutsättningar för en mer automatiserad och transparent verksamhet. Myloc® Construction är en 100% digital plattform som även kan integreras med andra lösningar inom en rad olika områden för ännu effektivare och snabbare byggproduktion.

Kontakta oss


 
Vill du veta mer om våra molnbaserade logistiklösningar för effektiv bygglogistik? Fyll i formuläret för att bli kontaktad av en av våra experter.

Myloc Construction – erbjudandet


 

Myloc® Construction bygger på en beprövad process. Oavsett projektets storlek, komplexitet eller sourcing-modell kan Myloc Construction fungera som ett effektivt verktyg för bygglogistiken. Myloc Construction skapar automatiskt en överblick på verksamheten och förenklar planering och genomförande. Dessutom är det 100% digitalt!
 

Byggprojektets struktur

Myloc® Construction tillhandahåller en logistikplattform som möjliggör effektivare byggprojekt. För att lyckas med detta krävs lösningar för att organisera arbetet mellan alla inblandade aktörer.
 
Ett byggprojekt består av projektledning, olika resurser och attribut. Byggproduktionen genomförs av en eller flera entreprenörer. Entreprenörernas material kommer antingen direkt från en leverantör eller via en terminal.
 
Myloc Construction erbjuder lösningar som möjliggör att koppla ihop alla inblandade aktörer i ett och samma logistiksystem som är skräddarsytt för byggbranschen. Vi kallar det logistiknätverk. Alla kan i realtid arbeta tillsammans i logistiksystemet vilket skapar förutsättningar för enklare planering, bättre kontroll och framför allt snabbare och effektivare byggproduktion.
 

Materialplanering

I ett byggprojekt finns oftast en mängd olika material, leverantörer och leveransmodeller. Med Myloc Construction kan ni kombinera alla modeller i ett och samma koncept. Med en tydlig modell för materialplanering får ni möjlighet att vara proaktiva i er materialhantering. Den fullständiga modellen inkluderar alla viktiga delar, från planering av inköp till bekräftelse och leverans av leverantören.
 

Leveransplanering

Leveransplanering är A och O för att lyckas med effektiv byggproduktion. I många fall är det begränsade ytor för att hantera inkommande leveranser och därför är möjligheten att kunna koordinera lossningszoner, kranar och andra resurser i realtid avgörande. Myloc Construction förser er med enkla och effektiva best practice rutiner för bästa resultat.
 

Terminal

En del projekt gynnas av att helt eller delvis använda sig av terminal. Myloc Construction erbjuder en skräddarsydd lösning för samverkan mellan entreprenören, leverantören och terminalen för ökad effektivitet i projektet. En helhetslösning som även inkluderar en processmodell för den interna verksamheten hos terminalen.
 

Leveransmottagning

Myloc hjälper er att sätta rutiner för leveransmottagning och täcker hela processen med mottagning och det som sker därefter på byggarbetsplatsen.
 

Inbärning

Myloc hjälper er att få kontroll över var allt material och olika kollin befinner sig. När kommer materialet att flyttas? När och av vem flyttades det? Myloc Construction ger dig alltid svaret.
 

Materialförbrukning

Myloc Construction ger dig kontroll över var och när material förbrukas. Vi ger er en bild över hur materialförbrukningen ser ut och har verktygen för att ni enklare och snabbare kan analysera och förbättra kvalitén.
 

Myloc Construction är en mjukvara, ett digitalt logistiksystem, för alla involverade aktörer i ett byggprojekt. Oavsett om du jobbar inom construction management, är en underleverantör, en materialleverantör eller erbjuder logistiktjänster kan du dra nytta av Myloc Constructions lösningar och samverkansplattform för effektivare projekt.
 

Myloc Construction Portal – en molntjänst

Myloc Construction är en molntjänst utan krav på installation. Tjänsten är 100% digital och alltid tillgänglig via Internet. Beroende på vilken roll du har i projektet skapar systemet ett unikt gränssnitt för dig med alla nödvändiga funktioner inom din behörighet.
 

Full skalbarhet och flexibilitet

Oavsett projektets storlek kan Myloc Construction hjälpa er att öka effektiviteten. Varje individuellt projekt registreras och konfigureras i portalen i ett första steg. Därefter kan ni registrera era samarbetspartners såsom nya entreprenörer, leverantörer, resurser med mera.
 
Det finns även möjlighet att koppla ihop flera projekt (även med flera generalentreprenörer) inom ett exploateringsområde. Nya användare kan när som helst läggas till eller tas bort i takt med att projektet går framåt.
 

Myloc GO – app för effektv bygglogistik

Vissa funktioner behöver vara lättillgängliga ute på fältet. Vår app Myloc GO är lösningen. Genom att den är fullt integrerad i molntjänsten finns alla nödvändiga funktioner endast några få tumrörelser bort. Varumottagning, leveransplanering, hjälp med inbärning, avvikelserapportering, dokumentation med foto, GPS-taggning med mera.
 

Webbaserat Bildspel

Informationsdelning och tillgänglighet är viktigt. Myloc Construction erbjuder den enklaste lösningen för att snabbt och effektivt sprida eller belysa viktig information internt och/eller till externa partners.
 
Projektet kan konfigurera en serie av virtuella bilder som kan skräddarsys för vad som ska visas för olika parter i projektet. Enkel åtkomst från till exempel en smartphone, surfplatta, dator eller en väggmonterad skärm utan krav på registrering av användare.
 

Integration med Myloc Construction

Myloc Construction är 100% digitalt och kan fungera som stand alone-lösning eller integreras med andra system. Myloc Construction kan till exempel integreras med lösningar för inköpsorder och transportorder.
 

Myloc Intelligence

Myloc Construction skapar helt nya förutsättningar för att effektivisera er verksamhet. När ni behöver information om viktiga KPI:er, jobba med konkurrensbevakning eller ta ut statistik är Myloc Intelligence rätt verktyg. Myloc Intelligence samlar in viktig data om resurser, leverantörer, terminal med mera. Data och rapporter är alltid uppdaterade när ni loggar in och behöver komma åt dem. Myloc Intelligence är 100% digitalt och nås via webbläsare i dator, surfplatta eller smartphone.
 

För att uppnå Myloc Constructions fulla potential krävs att implementationen sker korrekt och i samråd med våra professionella konsulter. Vi hjälper er hela vägen från första mötet till färdigt projekt!
 

Börja i ett tidigt skede

Ju tidigare i projektet Myloc Construction implementeras, desto bättre. Vi hjälper er att lyckas hela vägen från implementation till genomförande och färdigt projekt.
 

Gör en logistikplan – i förväg

När ni vet vad (antal kvadratmeter, vilken typ av byggnad med mera), var och när ni ska bygga blir det enklare att förutse materialflödet, identifiera flaskhalsar och jämföra olika lösningar ur ett kostnadsperspektiv.
 

Involvera hela projektet

Myloc hjälper er att involvera och engagera samtliga inblandade aktörer i projektet. Att sätta nya rutiner kan tyckas vara svårt. Vi ger er kunskapen och verktygen för att lyckas.
 

Utbildning

Myloc Construction är enkelt att förstå och använda. Vi vill ge er bästa förutsättningarna för att få ut så mycket som möjligt av det. Vi utbildar er och ger er rätt kunskap och verktyg för att jobba effektivt med er bygglogistik och andra områden genom hela byggprojektet. Utöver detta finns instruktionsfilmer och manualer som enkelt nås via portalen.
 

Support

Vår engagerade support nås under arbetstider varje vardag. Enkla att få kontakt med, snabba på att svara.
 

Best Practice rutiner

Vi har erfarenhet utav hundratals byggprojekt och vet vad som fungerar mer och mindre bra. Vårt team hjälper er att hitta den mest effektiva lösningen framåt i ert projekt.

Senaste nytt


Myloc Construction omnämns i Svensk Byggtidning!

Myloc Construction omnämndes i veckan i Svensk Byggtidning! Det är väldigt roligt att bli uppmärksammade på detta sätt, och framför allt roligt att presentera de fantastiska resultat som en smart logistiklösning tillför till byggprojekt! Med en planerad logistik och...

Se Myloc Constructions Inspirationsdag!

Myloc Constructions Inspirationsdag 19/11 Kampen om Försörjningskedjan - Bygglogistik Myloc Constructions inspirationsdag den 19/11 var en stor succé och uppskattades mycket av både talare och deltagare! Missade du inspirationsdagen? Ingen fara! Vi vill sprida...

Kontakta oss

 

 

 

 

Fyll i dina uppgifter, så hör vi av oss inom kort!