Myloc Construction

LOGISTIKSYSTEM FÖR KONTROLL I BYGGPROJEKTET

MOLNTJÄNSTER FÖR EFFEKTIV OCH RISKFRI BYGGPRODUKTION

ETT KONTROLLTORN FÖR ALL PROJEKTETS LOGISTIK

HANTERA UTMANINGAR - UTNYTTJA MÖJLIGHETER

KOORDINERA KOMPLEXA
SUPPLY CHAINS

BÄTTRE KONTROLL
MÄTBARA RESULTAT

ELIMINERA RISKER
HANTERA BEGRÄNSNINGAR

HELA PROJEKTET
START TILL SLUTLEVERANS

ÖKA
EFFEKTIVITETEN

ENKEL
KOMMUNIKAION

SÄNKTA UTSLÄPP
AV CO2

MINSKADE
YTBEHOV

FÅ ORDNING PÅ LOGISTIKEN

Lämna din information för att komma i kontakt med Myloc Construction

EN plattform som levererar fördelar inom alla BYGGSEKTORER

STADSUTVECKLING

Hantera utmaningarna  i stadsmiljöer och säkra projektets framsteg utan att skapa trafikstörningar

INFRASTRUKTUR

Dra full nytta av kontroll över logistiken till och på siten och få insikt i alla steg i era infraprojekt

SJUKHUS

Förenkla krävande villkor och koordinera sjukhusets löpande verksamhet med full byggproduktion

INDUSTRI

Green- eller brownfield, styr försörjningskedjor och platslogistik genom konstruktion och installation

GRÖN UTVECKLING

Projekten som förändrar energilandskapet, med hög komplexitet och krav på hastighet och kontroll
 • Mylocs molntjänster baseras på över 10 år av mjukvaruutveckling, och med mer än 15 000 aktiva användare hanterar vi milliontals dagliga transaktioner, uppgifter och transporter. 
 • Full transparens och spårbarhet möjliggör kontinuerlig uppföljning av missionskritiska KPIer.
 • Mer än 3 000 anslutna entreprenörer, leverantörer, återförsäljare och internationella speditörer gör det enkelt att integrera Myloc Construction i existerande digitala ekosystem.
 • Möjliggör enkelt samarbete mellan alla aktörer i försörjningen av byggprojekt.
 • Smarta funktioner och verktyg som ger projektmedlemmar full insyn enligt behörighet.
 • Systemet hanterar hela kommunikationskedjan, från planering och anrop till packning, märkning och leverans till installationsplatsen.
 • Myloc Constructions metod för organisation av bygglogistik ger bevisade resultat med upp till 25% minskade kostnader kopplade till logistik.
 • Myloc Construction har beprövad erfarenhet från projekt inom alla byggsektorer och etablerade partnerskap med branschledande byggföretag.
 • Få hjälp med att definiera logistikprocesser och att planera strukturerade optimala flöden redan från start.
 • Överbrygga datagapet – Från design till underhåll av verksamheten i ett system.
 • Samordna alla aktörer i gemensamma processer och öka värdeskapandet i kundrelationer.
 • Myloc Construction stöttar er i att upphandla entreprenörer på rätt villkor som funkar för er.
 • Driv implementationen själva eller i samarbete med Myloc.
 • Underlätta förbättrad resursanvändning – Reducera svinn och kostnader. 
 • Skräddarsy platslogistiken för effektiv byggproduktion – Se mer av vårt logistikkoncept här.

skräddarsydda gränssnitt för Bygglogistik

IT-lösningen som ger dig kontroll över dina byggprojekt

Myloc Construction är en molntjänst utan krav på installation

Tjänsten är 100% digital och alltid tillgänglig via Internet

Beroende på din roll i projektet skapar systemet ett unikt gränssnitt för dig med alla nödvändiga funktioner inom din behörighet

Myloc Construction GO - MOBILANPASSAD BYGGLOGISTIK

Vissa funktioner behöver vara lättillgängliga även ute på fältet

Med Myloc Construction Go når ni enkelt kritisk information för projektet via mobilen, viktigt för medarbetare på språng

Appen är fullt integrerad mot Mylocs molntjänst och alla nödvändiga logistiktjänster finns endast ett par klick bort

Myloc Construction används av

Bravida_Förbifart_Myloc_Construction
Bravida Förbifart Akalla och Myloc Construction

Sveriges längsta motorvägstunnel tar form Myloc är en central samarbetspartner för Bravida under arbetet med E4 Förbifart Stockholm. I Trafikverkets jätteprojekt ansvarar Bravida för installationer av elförsörjning, belysning, VVS, VA och fast släcksystem. Myloc Construction levererar systemstödet för att hålla ihop logistiken. — Det pågår ett intensivt arbete för Bravida vid trafikplats Akalla. Myloc är en mycket viktig samarbetspartner genom att Myloc Construction hanterar logistiklösningen för både större och mindre transporter samt andra logistikbehov som kan uppkomma. En viktig grund är integrationen mellan Myloc och Bravidas inköpssystem Profit. Inköpsordern kommer automatiskt över till Myloc vilket innebär att materialet kan följas genom hela kedjan från leverantör till klar leverans till tunneln.  “Mylocs lösning hjälper inte enbart till att optimera tunga transporter. Den gör det också smidigt att beställa truckar, liftar och containers när behov uppstår. Vår lösning innebär att har kontroll och spårbarhet på materialet hela vägen från leverantör via terminalen

Läs mer ›
Byggprojekt med solig utsikt, nu blir byggbranschen hållbarare.
Har du koll på Hållbar Byggbransch?

Bankinitiativet Hållbar Byggbransch rullar ut den 27 November. Det innebär att bankerna förändrar sina villkor för kreditgivning vid finansiering av byggverksamhet. Målet är att städa upp i branschen och motverka ekonomiska oegentligheter som blivit vanliga i Sverige under de senaste åren. Hållbar Byggbransch är ett samarbete mellan de skandinaviska storbankerna och branschorganisationer inom bygg- och fastighetssektorn. Huvudaktörerna är Danske Bank, Nordea, SBAB, SEB och Swedbank, och Handelsbanken inför samtidigt särskilda villkor efter samarbetets riktlinjer. Initiativet kommer styra hur man offererar nya krediter för att komma till rätta med problem orsakade av oseriösa arbetsgivare och fusk. Anders Lindell, VD på Myloc, välkomnar ökad kontroll över byggprojekt för bättre säkerhet och kontroll genom hela aktörskedjan och tillägger “Alla gynnas av ökad spårbarhet och rättvisa arbetsvillkor.” Beställare måste nu ha bättre kontroll över sina entreprenörer och ska kunna redovisa giltiga F-skattsedlar och frånvaro av obetalda skatteskulder. Därför ska också fysisk närvaro på byggarbetsplatser

Läs mer ›
Breeam bygglogistik
Breeam – Främjande av miljöcertifiering med Myloc Construction

Vad innebär Breeam? I den ständigt växande byggindustrin är hållbarhet inte längre en önskan utan en nödvändighet. Ett framstående verktyg för att uppnå detta är BREEAM, som står för “Building Research Establishment Environmental Assessment Method”. Ursprungligen utvecklat i Storbritannien på 1990-talet av BRE (Building Research Establishment), har BREEAM blivit en världsledande standard för miljöcertifiering inom byggsektorn. BRE, en institution som ursprungligen var statligt ägd, har nu privatiserats och ägs av en stiftelse som involverar aktörer från byggbranschen. Deras flaggskepp, BREEAM, har blivit en framträdande kraft inom miljöcertifiering och har hittills certifierat över 500 000 byggnader, med ytterligare över 2 miljoner byggnader registrerade för certifiering. Detta är idag det mest spridda miljöcertifieringssystemet i Europa, medan andra länder i världen har sina egna liknande system som LEED i Amerika, Green Star i Australien och CASBEE i Japan. Dessutom har hundratals nationella system utvecklats av olika företag och forskare runtom i världen. Breeam

Läs mer ›
Följ MYLOC

Kontakta mig

Fyll i dina uppgifter,
så hör vi av oss inom kort!

Begär offert

Fyll i dina uppgifter,
så hör vi av oss inom kort!