Morrow Batteries investerer stort i utvidelse av sin virksomhet innen grønn mobilitet og energilagring i Arendal på Sørlandet. Metier og Myloc har fått i oppdrag å utvikle logistikken knyttet til inventaret som skal inn i batterifabrikken. 

På grunn av kompleksiteten og størrelsen på noe av utstyret, gjennomførte Morrow, sammen med Myloc og Metier, grundige flyt- og sensitivitetsanalyser for å sikre effektive logistikkprosedyrer for både bygge- og installasjonsprosessen.

Som verktøy skal skytjenesten Myloc Construction brukes for å digitalisere og forenkle logistikken på prosjektet. Med et digitalt verktøy får Morrow både god kontroll og forenklede arbeidsmetoder for de involverte leverandørene og entreprenørene.

Løsningen inkluderer integrasjon med internasjonale forsyningsløsninger og alle materialbevegelser på prosjektet. Løsningen omfatter også koordinering og styring av logistikkressurser på byggeplassen.

Green tech er en viktig og voksende bransje for Metier. Stadig flere anerkjenner betydningen av logistikk for forstyrrelsesfrie og effektive byggeprosesser i denne bransjen. God logistikk bidrar til bedre prosjekter og derfor er det også et område hvor Metier ønsker å befeste sin posisjon.

  • · Terje Sandtrø, Metier

Grønn energi er en viktig investering for fremtiden, og vil bare bli et større utviklingsområde i fremtiden. Vi er stolte av å kunne være en del av en mer miljøvennlig omstilling, både i byggeprosjekter og i fremtidens industri.

  • · Anders Eklund, Myloc

Vi er veldig fornøyde med den samlede verdien Metier og Myloc tilfører dette prosjektet. Metier har bidratt med verdifull erfaring og forståelse for byggeplasslogistikk, som grunnlag for å ta frem de rette digitale prosessene i Myloc. Denne digitaliseringen reduserer mengden administrasjon ved at prosessene utøves desentralisert, og gir oss god sporbarhet og statistikk for planlegging av kommende prosjekter.   

  • André Stiansen, Morrow Batteries

 

Myloc har en proprietær programvareplattform som adresserer logistikkutfordringer med tusenvis av brukere i ulike operasjoner i Sverige og Norge, implementert direkte eller gjennom partnere. Kjernen i plattformen inkluderer løsninger for å dele informasjon i forsyningskjeder og å kunne reflektere den reelle flyten i en prosess. Vi hjelper dermed våre kunder i privat og offentlig sektor med å oppfylle FNs mål 9, 11 og 12 i Agenda 2030, ved å i) skape bærekraftige industrielle prosesser ved hjelp av teknologi, ii) tilby løsninger som reduserer byenes innvirkning på klima og iii) skape forutsetninger for bærekraftig forbruk og produksjon gjennom bærekraftige produksjonsmønstre.

Facebooktwitterlinkedinmail