Myloc Logistics logistiksystem hanterar transport- och leveransinformation, lagerföring, återbruk och cirkulärt användande av inventarier, avancerad artikelhantering och verksamhetsspecifika processer. Vår systemlösning särskiljer sig från andra liknande tjänster i att vara utvecklad för nätverk av aktörer med många anslutna varuägare. Det kräver funktioner som klarar komplexa ägarstrukturer inom och över organisationer.

Varuägare är ett central begrepp i sammanhanget särskilt för offentliga verksamheter som verkar under snabbt växande krav och behov att gå över till samordnade varuhanteringsmodeller för att minska miljöpåverkan och transportkostnader. Att samlas i ett anpassat logistiksystem ger möjlighet att koordinera kring kravställningar, raka kommunikationsvägar med full spårbarhet och tillgång till statistik som gör det möjligt att optimera aktiviteter. Genom att de olika varuägarna i regioner eller kommuner dessutom automatiserar kritiska moment sprids vinsterna ytterligare till minskade administationskrav och förenklade arbetssätt.
Myloc Logistics Cloud Solutions


Myloc Logistics plattform är framtagen för att stödja organisationer med höga krav på kontroll och lämpar sig väl för att användas i verksamheter inom offentlig sektor som styrs av särskilda lagkrav – som hjälpmedelshantering. Alla hjälpmedel måste kunna spåras från att de köps in genom lagring, förskrivning hos brukare och, när de en dag är uttjänta, slutgiltig kassering. För att fungera i verkligheten måste då verksamhetens systemstöd kunna spegla alla möjliga scenarion som kan uppstå längs vägen. Ett systemstöd med regler för hur varuägare ska hanteras automatiskt gör att ingen som jobbar inom verksamheten behöver lägga tid på att lära sig när ägarbyte bör ske. Det gör också att antalet fel i fakturering mellan de olika ägarna blir minimal. På så sätt stöttas kommuner och regioner till ökad samverkan, och man kan enkelt flytta artiklar mellan verksamhetsenheter eller hantera brukare som till exempel flyttar över kommungränser. 

I Myloc Logistics och vårt kompletterande gränssnitt Förskrivarportalen finns funktioner för att ange och koppla samman artiklar med varuägare och leverantörer. Myloc Logistics kan hantera byten av varuägare automatiskt utifrån förinställda kriterier och generera fakturaunderlag utifrån de nya och gamla ägarnas konfiguration. Systemet kan värdera artiklar enligt fast standardkostnad, eller enligt principen vägt medelvärde, vilket passar bra för att säkerställa en “rättvis” kostnad i en cirkulär affärsmodell. Inköpare med behörighet kan lägga beställningar till alla anslutna lager och leveransadresser i nätverket, vilket öppnar för olika varuägare att samverka effektivt. Administrera både utspridda förråd och gemensamma lagerplatser.

Prata med oss på Myloc Logistics för att få veta mer om hur logistiksystem med rätt konfiguration kan göra enorm skillnad!

Du når oss enkelt via kontaktformulären på vår site, eller så kan du träffa oss på mässan Fokus Hjälpmedel i Malmö den 22-23 Maj. Mer info om mässan hittar du här.

 

Facebooktwitterlinkedinmail