Lever din hjälpmedelsverksamhet upp till MDR?

Har ni och era tillverkare koll på vilka av era produkter som är medicintekniska, inklusive tillbehör och reservdelar? Klarar ert systemstöd av att identifiera och hantera all information kring hjälpmedel som lagen kräver?

En väsentlig skillnad mot tidigare lagstiftning är att även tillbehör till hjälpmedel definieras som medicintekniska produkter enligt regelverket om medicintekniska produkter (MDR). Det innebär att fler produkter nu fått ökade krav på spårbarhetsnivå än tidigare. 

MDR säger att ”Vårdgivaren ska genom rutinerna säkerställa att medicintekniska produkter som har förskrivits, lämnats ut eller tillförts till patienter kan spåras”. I och med det behöver ni som jobbar med förskrivningar av hjälpmedel verktyg som hjälper er att få kontroll.

 


Myloc Logistics – Hjälpmedel

Myloc har tagit fram vår tjänst för hantering av hjälpmedelslogistik i tätt samarbete med hjälpmedelscentraler. Utformad i enlighet med MDR för att klara av de höga kriterier som ställs på system som används i vårdverksamheter. Med Myloc Logistics får ni en modern specialanpassad systemlösning som är enkel att använda både för administratörer och förskrivare, och som stöttar er hjälpmedelsverksamhet i att uppfylla alla lagkrav och föreskrifter kring spårbarhet och säkerhet. 

Förskrivarportalen

Myloc Logistics har ett särskilt gränssnitt för förskrivare – vår förskrivarportal. Här kan du lika enkelt som att ehandla beställa hjälpmedel och anpassningar utifrån produkt eller funktion. Förskrivarna kan ange ner på komponentnivå vad som behöver monteras eller demontertas. I förskrivarportalen kan du dessutom se alla era tillgängliga hjälpmedel och tillbehör och köpa till om något saknas. Få koll på era basförråd och utför smidig och smart inventering över olika verksamhetsenheter.

Distributionslösning

Myloc Logistics distributionslösning hanterar hela flödet från beställning av hjälpmedel ända fram till leverans till brukare samt förskrivning, och har dessutom funktioner för att hantera alla steg däremellan som plock, lagring, anpassningar, besiktning och rekonditionering. Få översikt över hela flödet i Mylocs system med spårbarhet ner på användarnivå över exakt vilken resurs som utfört vad och när.

Godkännanden och integrationer

I Myloc Logistics kan förskrivare lämna elektroniskt godkännande efter utlämning. För smidiga beställningar kan vi också integrera era leverantörer direkt i systemet. Förbättra ert arbetsflöde och minska administrationsbehoven genom lättillgängliga, konfigurerbara och automatiserade processer.

Myloc AB

Myloc utvecklar webbaserade molntjänster för logistik. Vi arbetar alltid aktivt tillsammans med våra kunder och för en löpande dialog om förbättringspunkter. Uppdateringar och tillägg av nya funktioner utförs kontinuerligt via mindre och större releaser. Vi har vår bas i Malmö och all Mylocs utveckling sker i Sverige med lagring på svenska servrar vilket gör att vi kan erbjuda produkter med hög säkerhet och kvalitet.

Vi tror på hållbar logistik och en mer cirkulär framtid möjliggjord av smarta digitaliserade kommunikationsvägar. Myloc vill hjälpa våra kunder och samarbetspartners att hitta optimeringsmöjligheterna i deras logistikflöden – att minska svinn och väntetider genom ökad kontroll och effektivitet.

Kontakta oss för mer information om Myloc Logistics, eller läs mer här.

 

Facebooktwitterlinkedinmail