Digitalisering av citylogistik

 
 

Logistikplattform för hela kommunen och staden

 
 
 
citylogistik logistiksystem
 
 

Myloc City Logistics
– logistikplattform för hela kommunen


 
Begreppet Citylogistik kan ha många innebörder. För oss handlar citylogistik om att samordna leveranser, skapa transparens och förenkla arbetet för alla inblandade aktörer. Myloc City Logistics är molntjänst och en digital logistikplattform för kommuner och städer som vill jobba effektivt med sin citylogistik.
 
Myloc City Logistics kopplar ihop alla inblandade aktörer i ett och samma logistiksystem i molnet. De kan där jobba på ett enhetligt sätt och i samverkan med att planera, styra och hålla koll på alla aktiviteter. Alla vet hela tiden vad som ska hända, vad som händer, vad som har hänt, vem som ska, gör eller har gjort vad och även vid vilken tidpunkt och plats. Varje person med en roll vet alltid när han eller hon ska göra något. Syftet med den här molntjänsten och arbetssättet är att förenkla, förtydliga och effektivisera samordnad varudistribution och det lyckas man med genom de här verktygen för planering, kontroll och kommunikation i realtid.
 
Inom Myloc City Logistics arbetar vi med lösningar för effektiv samordnad varudistribution, samordnad distribution och andra områden där kommuner vill uppnå en mer effektiv och digitaliserad logistik.
 
 

KONTAKTA OSS


 
Vill du veta mer om våra molnbaserade logisiklösningar för effektiv citylogistik? Fyll i formuläret för att bli kontaktad av en av våra experter.

Vad är potentialen?


Bättre
miljö

Lokala
konkurrensfördelar

Mindre
Administration

Högre
säkerhet

Samordnad Varudistribution


 
Samordnad Varudistribution är ett av flera affärsområden som vår molntjänst och logistikplattform Myloc City Logistics används för.
 

Vad innebär Samordnad Varudistribution?

Sveriges kommuner gör mängder av varuinköp varje år. Alla beställningar ska sedan transporteras och levereras till olika skolor, äldreboenden och andra enheter inom kommunen. Samordnad Varudistribution innebär att samtliga varor som ska levereras inom ett område först transporteras till ett distributionscenter. Där packas de om och leveranserna till de olika enheterna sker sedan i samlastade fordon i förutbestämda körslingor. Detta innebär att fler varor kan levereras med färre fordon till de olika verksamheterna. Syftet är att effektivisera leveranserna inom ett område och samtidigt skapa flera positiva effekter för kommunerna.
 

Myloc City Logistics för effektiv Samordnad Varudistribution

Samordnad Varudistribution har blivit enkelt. Myloc City Logistics är en molntjänst och logistikplattform som kopplar ihop hela ert distributionsnätverk för enklare och effektivare samordning av leveranser inom ett område. Varuägarna, leverantörerna, distributören, ni själva och era enheter samverkar i ett och samma system där alla i realtid har kontroll över vad som sker, vem som gör vad och vid vilken tidpunkt. Allt enligt SFTI (Single face to industry) standard.
 
Med Myloc City Logistics blir det enkelt att dela information med alla aktörer i kedja Samordnad Varudistribution-nätverket. “Var är varorna?” – Myloc City Logistics har alltid svaret.
 
Med Myloc Logistics automatiseras all rutinkontroll och användarna kan fokusera på avvikelser. Ett enhetligt arbetssätt även för helt olika processer gör det enkelt och dela arbetsuppgifter mellan olika användare genom hela kedjan. Lägre kostnader, minskat personberoende och minskad sårbarhet är några av effekterna av att använda Myloc City Logistics för effektivare Samordnad Varudistribution.
 
Genom Myloc City Logistics får du som kommun och/eller beställare minskad administration eftersom alla händelser registreras automatiskt samtidigt som din distributör får ett betydligt enklare logistikflöde eftersom alla kollin är uppmärkta med korrekt information. Dina beställande enheter får med automatik leveransavisering och kan då planera sin dag ännu effektivare. Dessutom kan de via aviseringen direkt se vad som är på väg och eventuella avvikelser mot beställningen.
 

 

Fördelar med Samordnad Varudistribution

Här beskriver vi några fördelar som kommuner kan uppleva genom att arbeta med Samordnad Varudistribution.
 
Bättre miljö: Samordnad varudistribution innebär att kommunerna kan leverera fler varor till fler enheter, med färre transporter och med miljövänligare transportfordon. Genom dessa förutsättningar kan kommunerna göra stora miljöbesparingar.
 
Lokala konkurrensfördelar: Genom samordnad varudistribution skapas konkurrensfördelar för lokala producenter som får bättre möjlighet att vinna upphandlingar då de bara behöver leverera till ett enda ställe – distributionscentralen.
 
Ökad trafiksäkerhet : Samordnad varudistribution innebär att kommunerna kan genomföra fler leveranser med färre transporter. Genom att man minskar antalet tunga fordon i trafiken, antal lossningar vid enheterna och trängsel så ökar man säkerheten och minskar risken för olyckor I samband med leveranserna, till exempel vid skolor.
 
Bättre arbetsmiljö: Genom samordnad varudistribution får personal en bättre och lugnare arbetsmiljö med mindre buller. Det blir även enklare för dem att planera sin arbetsdag för att slippa bli avbrutna i annat arbete i samband med leveranserna.
 
Bättre service / relationer I försörjningskedjan: Genom färre leveranser kan transportörerna erbjuda en bättre service till mottagarna av varorna och på så vis förbättra den totala kundupplevelsen.
 
Positiva hälsoeffekter: Genom att utsläppen minskar blir det mindre föroreningar som de som vistas i områdena utsätts för. Detta har visat sig ge flera positiva hälsoeffekter.
 

Myloc City Logistics – Samverka i Logistiknätverk


Samordnad Distribution – Digitaliserad Logistik i kommunen


 
I en kommun finns det även annat än varor, såsom inventarier som konst, hjälpmedel, tekniska apparater och möbler, som går utanför varuflödet men som kommunen ändå vill hålla koll på. Det är inte ovanligt att till exempel hjälpmedel hyrs ut och tickar hyra varje månad men ingen vet att de inte längre används för att man inte har system som kan hantera det flödet.
 
Myloc City Logistics möjliggör samordnad distribution och digitaliserad logistik i kommunen. Vår logistikplattform har den funktionalitet som krävs för att dokumentera, märka, lagra, flytta och publicera så att det blir en så enkel hantering som möjligt. Det som även är möjligt är att hantera renovering, skrotning och andra aktiviteter som kan krävas på ett strukturerat och enhetligt sätt. Vissa hjälpmedel behöver kanske omvårdnad för att sedan kunna användas igen. Genom Myloc City Logistics kan man enkelt märka upp alla inventarier med ett unikt id-nummer så de enkelt kan hittas, flyttas och hanteras.
 

Funktioner för effektiv citylogistik


 
Nedan beskrivs några av Myloc City Logistics funktioner för effektiv citylogistik.
 

Logistiknätverk

Myloc City Logistics har funktioner som möjliggör att alla inblandade aktörer kan samverka, i realtid, i ett och samma system. Vi gör det enkelt att dela information kring alla aktiviteter inom kommunens citylogistik.
 

Kundregister

Med Myloc City Logistics blir det enkelt att arbeta med kundregister, det vill säga register med all nödvändig information om mottagarna. Uppgifterna kan enkelt uppdateras av ägaren av logisitknätverket eller mottagaren själv.
 

Aviseringar

En viktig funktion i Myloc City Logistics är aviseringar. Vi stödjer SFTI som är branschens standard för elektronisk informationsdelning. Dessa aviseringar kan vara av olika typer såsom EDI, XLS och CSV.
 

Godmottagning

När godset anländer kan man genom Myloc City Logistics stämma av att allt är korrekt. Man kvittar mot aviseringarna man har och får då automatiskt fram information om vikt, volym, GLN-nummer (adress), leveransdatum med mera.
 

Cross Dock

Utifrån informationen från aviseringar får man ett inlagringsförslag om godset ska lagras på distributionscentral, t.ex över natten. Det finns även stöd för Cross Dock, om godset ska gå ut direkt till mottagaren utan lagring.
 

Lagerhantering

Gods som lagras ska sedan distribueras ut till rätt mottagare. Med Myloc vet man alltid var på lagret ett visst gods befinner sig på lagret, vilket gör det enkelt när man sedan ska plocka dessa för leverans ut till mottagare. De kommer att ingå i en så kallad plockorder som beskriver vad som levereras till en mottagare vid ett visst tillfälle.
 

Distributionsplanering

Olika mottagare vill ha leveranser vid olika tillfällen. Detta vet man ofta i förväg efter dialog / kundunderökning med mottagarna. Man vill effektivisera leveranserna och Mylocs funktioner för distributionsplanering hjälper till med att bestämma vad som ska levereras när och i vilken ordning.
 

Kontakta oss

 

 

 

 

Fyll i dina uppgifter, så hör vi av oss inom kort!