Myloc City Logistics

Digitalisera logistiken i staden

Begreppet citylogistik kan ha många innebörder

För oss handlar citylogistik om att samordna leveranser, skapa transparens och förenkla arbetet för alla inblandade aktörer. 

Historiskt sett har det varit en stor utmaning att koordinera och samordna leveranser inom staden, och ofta har det varit svårt att hitta lönsamhet utanför ett specifikt projekt.

Med Myloc City Logistics kan du på ett enkelt och övergripande sett få kontrollen över alla leveranser till dina mottagare.

Vi levererar en molntjänst och en digital logistikplattform för kommuner och företag som vill jobba effektivt med sin citylogistik, oavsett om verksamheten har det i egen regi, eller har lagt ut uppdraget till en logistikaktör.
 

BÄTTRE
MILJÖ

NÖJDARE
KUNDER

MINDRE
ADMINISTRATION

HÖGRE
KONTROLL

Föregående bild
Nästa bild
Spela videoklipp

Sveriges kommuner gör mängder av varuinköp varje år.

Alla beställningar ska sedan transporteras och levereras till olika skolor, äldreboenden och andra enheter inom kommunen.

Samordnad Varudistribution innebär att samtliga varor som ska levereras inom ett område först transporteras till ett distributionscenter. Där sorteras leveranserna till de olika enheterna sker sedan i samlastade fordon på förutbestämda körslingor.

Detta innebär att fler varor kan levereras med färre fordon och större säkerhet till de olika verksamheterna. Syftet är att effektivisera leveranserna inom ett område och samtidigt skapa flera positiva effekter för kommunerna.

Genom Myloc City Logistics får din verksamhet minskad administration eftersom alla händelser registreras automatiskt samtidigt som din distributör får ett betydligt enklare logistikflöde eftersom alla kollin är uppmärkta med korrekt information. 

Dina beställande enheter får med automatik leveransavisering och kan då planera sin dag ännu effektivare. Dessutom kan de via aviseringen direkt se vad som är på väg och eventuella avvikelser mot beställningen

Mottagarna får färre leveranser, och kan fokusera på det de gör bäst. 

Nils Lundberg Lars Linus Eiring myloc city logistics
myloc logistics dator screen

Myloc logistics

Logistikplattformen som gör det enklare för dig att ta kontrollen över din logistikkedja. 

Myloc Logistics GO

Mottagar- och last mile-appen som gör det enklare för dig som mottagare!

Ger dig möjlighet att felsöka vid leveranser istället för att lösa problematik på springande fot.

kontakta oss

Vill du ha en demo över hur du kan använda Myloc City Logistics?

Myloc City Logistics används av:

Nyheter

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i Myloc City Logistics?

Följ oss i våra kanaler:

Kontakta mig

Fyll i dina uppgifter,
så hör vi av oss inom kort!