Om Myloc AB

Om Myloc AB

Världens ekonomi är global. Allt tillverkas där det är billigast, och i stora serier. Däremot har försörjningskedjor blivit längre och mer komplexa. Därför är logistik vår utmaning.
 
Myloc AB är ett konsult-och lösningsbolag som bildades 2007 av entreprenörerna Lars Eiring, Nils Lundberg, Anders Bolin och Anders Eklund. De har alla lång erfarenhet inom logistik, supply-chain, distribution, affärssystem och projekt-/verksamhetsledning. Än idag är företaget lett av dessa, med förstärkning av styrelse sedan 2015.
 
Myloc utvecklar koncept och digitala molnbaserade lösningar som ger våra kunder effektivare Supply Chain- och logistikflöden. Vi fokuserar på att genom digitalisering förenkla och automatisera gränsöverskridande verksamhetskritiska processer. Vi kombinerar ett stort verksamhetskunnande med expertis kring utveckling av verksamhetsapplikationer och molntjänster inom Supply Chain och logistik. Vi började som konsultverksamhet men går mer och mer över till produktverksamhet baserat på vårt koncept Activity Based Logistics (aktivitetsbaserad logistik).
 

Vår affärsidé

Med fokus på genomförande och resultat, levererar vi gränsöverskridande IT-lösningar och tjänster som förenklar och effektiviserar affärsprocesser, ökar förändringsförmågan, säkerställer användaracceptans och skapar konkurrensfördelar.
 

Vår Vision

Vår vision bygger på en enkel men kraftfull idé: Möjliggöra för företag att samverka i logistiknätverk. Både för att utveckla sina affärer och effektivisera sin egen verksamhet men också skapa helt nya affärer och mer effektiva sätt att samverka. De som arbetar i logistikflödet skall kunna enkelt överblicka och arbeta med all nödvändig information på ett ställe. På så sätt skapar vi förutsättningar för en helt ny nivå av prestanda och flexibilitet inom logistiken.
 

Våra affärsområden

Vår verksamhet är uppdelad i olika affärsområden; Myloc Construction (bygglogistik), Myloc City Logistics (citylogistik), Myloc Site Logistics (site-/platslogistik), Myloc Inbound Logistics (inbound-logisitk), Myloc Outbound Logistics (Outbound-logistik), Olivetree Solutions (vår konsultverksamhet för skräddarsydda Supply Chain- och logistiklösningar). Läs mer om respektive under “Produkter och tjänster” i menyn överst här på hemsidan.
 

Uppdrag

Våra uppdragsgivare återfinns bland större namnkunniga företag inom olika branscher: Byggföretag, fatsighetsföretag, kommuner, landsting, hamnföretag, logistikföretag, industriföretag, speditörer, leverantörer och distributörer. Kontakta oss för mer information och referenser inom våra samtliga affärsområden.
 

KONTAKTA OSS


VD

Lars Eiring
lars.eiring@myloc.se
+46 702 68 98 51

 

ADMINISTRATION

Lars Nordström
lars.nordstrom@myloc.se
+46 708 49 94 73

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Anders Eklund
anders.eklund@myloc.se
+46 703 25 63 86

Anders Bolin
anders.bolin@myloc.se
+46 730 66 50 42

AFFÄRSOMRÅDE

 

Myloc® Construction

Anders Eklund
anders.eklund@myloc.se
+46 703 25 63 86

Myloc® Logistics

Lars Eiring
lars.eiring@myloc.se
+46 702 68 98 51

Solutions

Lars Eiring
lars.eiring@myloc.se
+46 702 68 98 51
 

SAMARBETSPARTNERS


Teknik

Corzia
Comactivity Australien
Leanswift
Authentic

Affärspartners

Idé Utveckling
Anpro
Kimming AB
Network Logistics AB

Tillämpning

Anpro
Capacent
Britoc AB
Brunkeberg Systems
ÅF
Sweco