För åtta år sen, under 2016, startade Kungsbacka Kommun upp ett pionjärprojekt kring införande av gemensam Samordnad Varudistribution till kommunens olika verksamheter. Man hade sett behov av att effektivisera sina varuleveranser och godsmottagningar. Här hittades samtidigt möjligheter att öka tryggheten och kontrollen, dra ner på miljöfarliga utsläpp och minska påverkan och riskerna som kommer med tung trafik. PostNord anlitades för att hantera omlastningsprocesser och leveranser med Myloc som systemleverantör och stöd i koordineringen av logistiken.

“Från kommunens sida var det här projektet värdefullt ur flera avseenden. Det blir tryggare och mer miljövänligt med välplanerade transporter. Vi har minskat på trafiken som rör sig runt våra verksamheter vilket ger fördelar både för våra invånare och vår personal genom förbättrad arbetsmiljö. Man vet vem som ska komma och de som kör har bättre koll. Genom Mylocs logistiksystem har vi kunnat anpassa och styra arbetet och vi som administrerar får insyn och har alltid tillgång till viktig information.”

Säger Joakim Carlsson, Logistiksamordnare hos Kungsbacka Kommun som har varit en tongivande och drivande spelare i projektet sen start. 

Kolla gärna in den här filmen från Kungsbacka Kommun för att se mer av konceptet. Terminalhantering sattes upp och särskilda gasbilar med lastkapacitet för mat, inklusive frysvaror, och övriga kollin köptes in för att serva kommunens runt 800 leveransadresser som dessutom finns utspridda över tät- och glesbygd – Från stadsmiljö till öarna ute i skärgården. Skolor, vårdboenden och andra verksamheter planerades på rutter utefter sina specifika behov. Eftersom hela processen har styrts med hjälp av Mylocs digitala logistikverktyg fick kommunen översikt och kontroll över sina leveranser, och personalen med ansvar för distributionen fick stöd i planeringen av sitt arbete och genom att vital information blev lättillgänglig. Ett centralt krav från kommunens sida var att kunna arbeta enligt SFTI (Single Face To Industry). I verkligheten behövde dock systemet klara av en mängd olika filtyper eftersom alla leverantörer inte nått samma digitala mognad.

Myloc utvecklade hela systemet för att hantera mottagning, omlastning, leveransplanering, schemaläggning och rapportering av distributionen. De senaste två åren har distributionspersonalen också använt sig av vår app Myloc Go för att jobba ännu smidigare och alltid kunna nå nödvändig information via mobilen när de är ute på uppdrag. Mer ordinarie styckegodssystem och kommunens tidigare verktyg klarade inte av bredden av godstyper och omlastningsprocessen som krävdes för att konceptet skulle få full genomslagskraft och bli kostnadseffektivt. I Mylocs lösning fick Kungsbacka Kommun och PostNord full mätbarhet och frihet i konfigurationen, och kommunen har själva kunnat administrera roller och ansvar i systemet. Myloc Logistics hanterar alla godstyper med möjlighet att ange kritiska värden som vikt och olika prissättningar. Systemet ger fullständigt faktureringsunderlag med automatiserade funktioner för rapportering från leverantörer.

Den avgörande pusselbiten för att nå vinsterna i effektivitet var att få med leverantörerna i arbetet och föll på plats genom vårt nära samarbete med transportörerna och kommunen. Kontakta oss för att få att veta mer om Samordnad Varudistribution och hur ni kan öka cirkulariteten och nå era miljömål. Myloc hjälper er att starta upp hållbara logistikprocesser anpassade efter era behov. Läs mer om konceptet och fördelarna med koordinerad logistik för offentliga verksamheter här.

SVD

Facebooktwitterlinkedinmail