Myloc Logistics

Hjälpmedelslogistik

specialanpassad hjälpmedelshantering för effektiv vårdlogistik

Logistiksystemet som är förskrivarnas hjälpmedel. Myloc Logistics – hela vägen fram till brukaren.

Förenkla för sällananvändare, och minska på felbeställningar genom ett lättillgängligt och användarvänligt gränssnitt.
Myloc Logistics logistikplattform är en helhetslösning framtagen i samarbete med hjälpmedelscentralernas användare hos regioner och kommuner.

Ta kontrollen över dina brukares innehav genom sammankopplade leveransprocesser i ett kontinuerligt uppdaterat system.
Full inventering av tillgängliga hjälpmedel och utrustning i hela verksamheten med spårbarhet genom hela produkternas livscykel. 

Möjliggör rekonditionering och återbruk inom ditt verksamhetsområde och uppnå ekonomiskt hållbar cirkularitet.

Vi gör det enkelt för dig att följa medicintekniskt direktiv, och att få full kontroll över alla flöden och händelser.

ÖKAD
SPÅRBARHET

CIRKULÄRA
FLÖDEN

SAMORDNAD
DISTRIBUTION

ANVÄNDARVÄNLIGT
GRÄNSSNITT

Spela videoklipp

Hjälpmedelslogistiken kräver fullt spårbar digital kommunikation, och med Myloc Logistics kan förskrivaren enkelt lägga en beställning under besök med brukare.

Förskrivaren kan använda telefon, dator, eller surfplatta.

Medicintekniskt direktiv ställer ökande krav på spårbarhet som kan vara svåra att uppfylla utan anpassade systemstöd.

Hantera förskrivning, inköp, specialanpassningar, montering och distribution i ett sammanhållet system.

Vi förenklar kontrollen över dina hjälpmedel i hela verksamheten. 

Hantera alla dina olika lager inom regionen eller kommunen i en lösning.

Samordna leveranserna och få ordning på ditt distributionsnätverk. 

Vi hjälper dig upprätta en effektiv påfyllnadsstrategi. 

Underlätta möjligheten till att återanvända hjälpmedel för dina brukare, genom att rekonditionera hjälpmedlen, och uppnå cirkularitet i resursanvändningen.

Myloc logistics förskrvarportal kommuner förskrivare hjälpmedel logistik

Förskrivarportalen

Portalen för förenklad förskrivning. Portalen är anpassad så att även sällananvändare ska ha lätt att göra rätt. 

Myloc Logistics Go

Appen som gör det lättare för dig som servicetekniker och transportör, och som ger dig en större kontroll över dina uppdrag när du är i rörelse.

myloc logistics dator screen

Logistikportalen

IT-lösningen som speglar din verksamhet och gör det enklare för dig att ta kontrollen över din logistikkedja.

kontakta oss

Vill du ha en demo över hur du kan använda Myloc Assistive Technology?

Nyheter

Många ägare – Ett lager

Myloc Logistics logistiksystem hanterar transport- och leveransinformation, lagerföring, återbruk och cirkulärt användande av inventarier, avancerad artikelhantering och verksamhetsspecifika processer. Vår systemlösning särskiljer sig från andra

Läs mer »

Följ MYLOC

Kontakta mig

Fyll i dina uppgifter,
så hör vi av oss inom kort!