Den 3 maj anordnade Myloc och Olivetree en inspirationsdag för kunder, partners och andra med intresse för supply chain och logistik. Evenemanget ägde rum på Citykonditoriet i Stockholm och bjöd på inspirerande presentationer och mingel med branschkollegor.

Temat för inspirationsdagen inom supply chain och logistik var Logistiknätverk för ökad samverkan och transparens, något som samtliga talare lyfte fram i sina presentationer. Anders Eklund, affärsområdesansvarig för Myloc Construction, inledde konferensen med att berätta om konceptet Construction supply chain management.

Construction supply chain management innebär att samtliga aktörer i byggandets försörjningskedja kan samarbeta och samverka över organisationsgränser. Med hjälp av digitala verktyg ges även möjlighet att styra bygglogistiken, transporterna och materialförsörjningen vilket bidrar till en effektivare byggproduktion. Anders passade även på att tillsammans med Linda Carell, systemansvarig, berätta om de senaste lanseringarna i logistiksystemet Myloc® Construction. Några exempel var fler etikettvarianter och wizards som hjälper sällananvändare med materialplaneringen.
 
4

 
15
 
Inspirationsdagens andra talare var Johan Svensson, JSV Logistiksamordning, som berättade om logistiska utmaningar för byggprojektet Framtidens SöS där han som konsult för Locum ansvar för logistiksamordningen vid Södersjukhuset. I innerstadsmiljö, och framför allt sjukhusmiljö, är det oerhört viktigt att den dagliga verksamheten kring byggarbetsplatsen inte påverkas. Johan berättade bland annat om hur de genom att implementera Myloc Construction fått ett enkelt verktyg för att planera och samordna de olika projekten på området, med leveranser och materialstyrning till de olika entreprenaderna.

Läs mer: Johan Svensson om hur effektiva logistiksystem förenklar byggprojekt i innerstadsmiljö
 

Myloc2
 
Efter en trevlig fikapaus med engagerat mingel höll Fredrik Svedberg från LogTrade en spännande presentation om digitalisering inom logistik och transport och dess påverkan på till exempel e-handel, bygg och samordnad varudistribution. Han passade även på att visa oss den senaste tekniken, såsom Amazons robot ”Alexa” som till exempel kan prata med dig, sjunga för dig och hålla koll på dina möten och din företagsdata. Det är tydligt att digitaliseringen går snabbt framåt på de flesta områden och att det gäller att hålla sig uppdaterad!

Läs mer: 5 frågor till Fredrik Svedberg om samordnad varudistribution
 
myloc4
 
Efter Fredrik äntrade Nils Lundberg, produktchef Myloc Logistics, scenen och berättade om lösningar inom supply chain och logistik som förenklar och effektiviserar arbetet med samordnad varudistribution (SVD) för Sveriges kommuner. För att samordnade leveranser ska ge verklig effekt, såsom ökad säkerhet och minskade utsläpp i kommunen, krävs system som kopplar samman de olika aktörerna i SVD-kedjan och möjliggör för leveransplanering och ruttoptimering så att fler leveranser kan äga rum med färre fordon. Som exempel berättade Nils om hur PostNord med stöd från molntjänsten Myloc Logistics på ett koordinerat och effektivt sätt implementerat och drivit samordnad varudistribution i Kungsbacka kommun.
 
Myloc3
 
Efter ytterligare en mingelpaus var det dags för inspirationsdagen sista talare, Pär Landin från GDL-koncernen, att berätta om hur de med hjälp av nya digitala verktyg lyckats uppnå både ökad effektivitet och kundnöjdhet. GDL var en av de första företagen att implementera Myloc Logistics när molntjänsten lanserades 2015 och Pär visade bland annat hur Mylocs lösningar inom supply chain och logistik bidragit till att GDL kunnat effektivisera sina logistikprocesser och samtidigt stärka sina kundrelationer.

Läs mer: Pär Landin om hur Interlink (GDL) fått bättre kundrelationer med hjälp av Myloc Logistics
 
myloc5

Vi vill tacka alla kunder, partners och andra fantastiska deltagare på vår inspirationsdag. Vi hoppas att ni, precis som vi, fått ny kunskap, nya bekantskaper och framför allt inspiration till ert arbete inom supply chain och logistik. Vi ses på nästa träff!
 
myloc7
 
 

Facebooktwitterlinkedinmail