Tillsammans med vår partner LogTrade breddar vi vårt utbud av lösningar inom samordnad varudistribution. Vi ställde några frågor till LogTrades VD Fredrik Svedberg som berättade om hur han ser på kommunernas samordnade leveranser idag och hur han tycker att det borde fungera.
 
Fredrik Svedberg Logtrade
 
1. Hejsan Fredrik, vill du börja med att berätta om LogTrade och era lösningar inom logistik?
– LogTrade erbjuder molnbaserade logistiklösningar och TA-system som gör det möjligt att optimera, spåra, överblicka och analysera leveranser i realtid. Genom LogTrade säkerställer man till exempel att ingen pall skickas till en postbox och ser till att en konsument får ett sms när han eller hon har ett paket att hämta ut. Idag hanterar systemet 10 000 användare, 2800 avsändare av gods och över 3 miljoner transaktioner varje dag.
 
2. Samordnad varudistribution är ett affärsområde där ert system med fördel kan implementeras och ge ökad effektivitet. Hur tycker du att det fungerar i kommunerna idag?
– Det finns stor potential för förbättring. Samordning av leveranser kan ge många positiva effekter såsom bättre miljö, minskade kostnader och högre säkerhet i kommunerna. Men för att det ska få verklig effekt måste man lösa den administrativa biten. Min uppfattning är att samordnad varudistribution fortfarande kräver många man som jobbar med administration och att det mesta idag hanteras i röriga Excel-dokument. Så även om man minskar antalet transporter, har man verkligen tjänat på det? Många som arbetar med det idag är dessutom ovana och saknar den kunskap som krävs för att det ska ge resultat.
 
3. Hur borde samordnad varudistribution fungera enligt dig?
– Framför allt behöver man automatisera och digitalisera samordnad varudistributionsflödet. Man måste implementera digitala system som kan integreras mot varandra och som kan hålla ihop hela kedjan, från leverantör till mottagare. Både Myloc Logistics och LogTrade erbjuder lösningar för att planera, överblicka och styra aktiviteterna i kedjan och just nu jobbar vi på en integration mellan systemen som kommer att möjliggöra för kommunerna att effektivisera och optimera sina Samordnade varudistributionsflöden.
 
4. Du kommer att hålla i en av presentationerna på vår inspirationsdag den 3 maj i
Stockholm. Vad kommer du att lyfta där?

– Jag kommer att prata om samordnad varudistribution och vikten av last mile distribution. Det är applicerbart på flera områden och jag kommer att ge exempel från både byggbranschen och citylogistik och presentera effektiva lösningar för respektive. Jag ser fram emot spännande diskussioner och nätverkande med andra från logistikbranschen.
 
Vi tackar Fredrik Svedberg för en trevlig intervju och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete
och att ta del av hans presentation den 3 maj!

 

Facebooktwitterlinkedinmail