Samordnad Varudistribution i Kungsbacka kommun. Kungsbacka lyfts ofta fram som en kommun som lyckats bra med samordnad varudistribution, både vad gäller implementering och effekter. Ansvariga för uppdraget är Postnord som med stöd av molntjänsten Myloc® Logistics lyckats skapa effektivitet och samverkan genom hela distributionsflödet.

När Kungsbacka kommun bjöd in leverantörer till upphandling avseende samordnad varudistribution var det flera logistikbolag som lämnade anbud och i april 2016 stod det klart att det var Postnord som fick uppdraget.
 
Följande förutsättningar var kända när Postnord initierade sitt arbete med samordnad varudistribution i Kungsbacka kommun:
 
– Kommunen har 80 000 invånare
– Det finns 490 leveranspunkter av vilka 120 är mest aktiva
– Leveransenheterna utgörs av skolor, förskolor, äldreboenden och kontor
– kommunen har 13,000 angöringar per år
– kommunen hanterar 3 000 to gods per år
– 30-35 leverantörer avlämnar gods till kommunens olika enheter
– kommunen kräver biogasfordon vid varuleveranser
– Varudistribution äger rum under vardagar mellan klockan 7 och 16.
 
Postnord tillsatte en projektgrupp i sin hubb i Kungsbacka där Peter Karlsson, produktionsledare, fick ansvaret för driften av samordnad varudistribution efter implementeringen. Genomförandeprojektet inleddes i juni med driftstart i oktober.
 

Peter Karlsson

Projektet fungerade bra från dag ett. Vi jobbade i en liten projektgrupp med tydliga ansvarsområden där jag skötte det praktiska testandet och implementeringen av IT-system. Vi hade ett nära samarbete med Kungsbacka kommun och Postnords huvudkontor i Solna då många delar sköttes direkt därifrån, säger Peter.

Myloc effektiviserar samordnad varudistribution i Kungsbacka kommun

Kungsbackas främsta mål med införandet av samordnad varudistribution är att minska påverkan på miljö och öka trafiksäkerheten i kommunen. För att möta kommunens krav ville Postnord hitta lösningar som kunde hjälpa dem att transportera godset så effektivt som möjligt med bra kvalitet.

De förstod tidigt att de var i behov av ett produktionsstöd som kunde minska det administrativa arbetet och förenkla omlastning och konsolidering av gods som var nödvändig för att få en effektiv hantering. De kom då i kontakt med Myloc som länge jobbat med den typen av lösningar.

Mylocs molntjänst Myloc® Logistics kunde erbjuda de funktioner vi sökte. Med hjälp av de olika leverantörernas aviseringar kan vi nu enkelt sammanföra och samlasta gods till de olika enheterna i kommunen. Med hjälp av logistiksystemet styrs godset till rätt lagerplats och därmed till fastställda rutter för olika bilar och olika dagar, berättar Peter.

Fortsatt utveckling inom samordnad varudistribution

Efter ett lyckat genomförande av samordnad varudistribution i Kungsbacka kommun tror Peter Karlsson att fler kommuner kommer att satsa på samordnade leveranser. Samtidigt menar han att det fortfarande finns mycket som kan förbättras och utvecklas på området.

Då det är relativt nytt för Sveriges kommuner finns till exempel ännu ingen fastställd standard för hur man ska jobba med det. Det är många olika aktörer inblandade i kedjan och det krävs ett system som är enkelt, effektivt och möjliggör samverkan. Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Myloc och får vi fler liknande uppdrag kommer vi att implementera Myloc® Logistics även där, säger Peter.

 

Facebooktwitterlinkedinmail