Samordnad Varudistribution

Samordnad Varudistribution


Samordnad Varudistribution innebär att samtliga varor som ska levereras inom ett område först transporteras till ett distributionscenter. Där packas de om så att fler varor kan levereras med färre bilar till olika verksamheter. Syftet är att effektivisera leveranser inom ett område och samtidigt bidra till bättre miljö och ökad trafiksäkerhet.

Samordnad Varudistribution har blivit enkelt

Myloc Logistics är en molntjänst som kopplar ihop hela ditt distributionsnätverk för enklare och effektivare samordning av leveranser inom ett område. Varuägarna, leverantörerna, distributören, du själv och dina enheter samverkar i ett och samma system där alla hela tiden har kontroll över vad som sker, vem som gör vad och vid vilken tidpunkt. Allt enligt SFTI (Single face to industry) standard.

Med Myloc Logistics blir det enkelt att dela information med alla aktörer i kedja Samordnad Varudistribution-nätverket. “Var är varorna?” – Myloc Logistics har alltid svaret.

Arbeta smartare med automatiserat logistikflöde

Med Myloc Logistics automatiseras all rutinkontroll och användarna kan fokusera på avvikelser. Ett enhetligt arbetssätt även för helt olika processer gör det enkelt och dela arbetsuppgifter mellan olika användare genom hela kedjan. Lägre kostnader, minskat personberoende och minskad sårbarhet är några av effekterna av att använda Myloc Logistics för effektivare Samordnad Varudistribution.

Genom Myloc Logistics får du som kommun och/eller beställare minskad administration eftersom alla händelser registreras automatiskt samtidigt som din distributör får ett betydligt enklare logistikflöde eftersom alla kollin är uppmärkta med korrekt information. Dina beställande enheter får med automatik leveransavisering och kan då planera sin dag ännu effektivare. Dessutom kan de via aviseringen direkt se vad som är på väg och eventuella avvikelser mot beställningen.

Anpassade logistikprocesser

På ett helt unikt sätt kan du konfigurera din logistikprocess precis som du vill att den ska se ut. Du kan koppla på användare och arbetsuppgifter i olika bolag och alla kan direkt samarbeta och kommunicera i ett och samma system. Efterhand som din Samordnad Varudistributionorganisation utvecklas följer Myloc Logistics med.

svd

Bättre service och mindre administration till en låg månadsavgift

Myloc Logistics molntjänst och logistiksystem för Samordnad Varudistribution kräver inga stora investeringar, långa ledtider eller utökad bemanning. Du betalar endast en låg månadsavgift. Myloc Logistics fungerar som fristående logistiksystem men kan också enkelt integreras med egna eller partners befintliga system. Skulle underliggande system behöva moderniseras kan göras successivt utan att du behöver tappa fokus från att utveckla affärer och effektivisera.

Mer information


Vill du veta mer om våra lösningar för samordnad varudistribution? Fyll i formuläret nedan för mer information om Myloc® Logistics, priser och bokning av en demonstration.

Lär dig mer