Myloc Logistics har stor erfarenhet av att leverera systemstöd för samordnad varudistribution i kommuner.

Vi har här listat 5 vanliga missar man gör, och vad man bör tänka på för att undvika dem. 

 

1. DU HAR INTE KOLL PÅ HELA PROCESSEN

Samordnad varudistribution handlar om att samla upp distributionen.

Har du möjlighet att följa distributionen ända från leverantören ut till mottagaren?

Innan du ens börjar behöver du göra en ordentlig kartläggning av vad man vill involvera, och vilka möjligheter det finns att involvera även andra delar av logistikkedjan. 

Det är ganska vanligt att man sitter i olika system över hela kedjan, eller att olika leverantörer har olika system. 

Då är det viktigt att få en översikt och säkerställa möjligheten för att kommunikationen mellan de olika parterna och deras system går så smidigt som möjligt. 

Här är det även viktigt att säkerställa möjlighet för mindre aktörer. Har de möjlighet att bli en del av kedjan? 

Om de inte har det, vilka möjligheter finns att inkludera dem?

Tänker man inte på det innan kan det skapa problem i efterhand när man måste pussla ihop en ineffektiv och kostsam pussellösning. 

För att lösa problemet se till att ni har ett logistiknätverk där alla är delaktiga, och inte bara en passiv del i kedjan som man i efterhand måste rapporteras, eller registreras. 

myloc logistics man förstår inte logistik

2. HUR PLANERAR DU KÖRSLINGAN?

Se först och främst till att ni har möjlighet att planera en slinga. Detta för att skapa möjlighet för samma person att komma vid ungefär samma tid.
Då slipper mottagaren vänta en hel dag på en leverans, eller bli avbruten i sitt arbete för att ta emot leveransen. Det skapar också en säkerhet när man vet vilken person som kommer, och inte behöver träffa en ny person vid varje leverans.

Vad kan gå fel?

Se över vad i kedjan som kan gå fel, och hur det i så fall hanteras. 

Blir det en försening är det viktigt att mottagaren får veta detta, så man inte sitter och väntar på en leveransen. 

Är det flera verksamheter på samma adress? Se till att samordna dessa, så att man inte betalar för 10 leveranser, när det egentligen handlar om en leverans som ska lämnas på samma plats. 

Under sommaren har oftast många verksamheter en mindre bemanning som inte kräver lika mycket kaffe eller mat.

Se då till att du från början räknar med det så slipper du svinn. 

körslinga myloc logistics logistik

3. LOGISTIKEN PÅ SAMORDNINGSCENTRALEN?

Körslingorna är planerade, tiderna är satta, och allt ska gå i rullning. Men hur fungerar egentligen logistiken i samordningscentralen?

Det är viktigt att man har stöd både för lagerhantering och cross-docking. Cross-docking är när leveransen bara mellanlandar på centralen för att sedan köras ut. Se till att ha en process och ett system som stödjer båda olika sätten, vilket understödjer funktionaliteten på samordningscentralen.

Inkludera även en plocklista som gör det lättare för de som arbetar på centralen att veta vad som ska hämtas var, och till vilken leverans. 

Annars ber man om felaktiga leveranser. 

lagerarbete myloc logistics lager samordningscentral

4. HUR HANTERAS AVVIKELSER?

För att kunna få tydlig statistik över vad som går fel behöver man också på ett enkelt sätt kunna registrera avvikelser. 

Går en vara sönder under leveransen, så märker man ofta det när varan väl kommer fram. Måste man då gå in till sin dator, för att skriva avvikelsen, är det tyvärr en ganska stor chans för att det inte sker. 

Det kan ofta ta längre tid att registrera en avvikelse än att lösa problemet. 

Problemet med det är att man då inte får en översikt över hur ofta de här problemen uppkommer. Se istället till att ha ett effektivt och enkelt sätt att registrera avvikelsen. 

Finns det möjlighet att ta bild på avvikelsen? Kan mottagaren göra det direkt på plats? Vilken tid hände avvikelsen? Var i processen? 

Då slipper du även onödiga diskussioner om vem som är ansvarig.

myloc logistics , logistik , trasiga lådor , samordnad varudistribution

5. STATISTIK, STATISTIK, STATISTIK

Har ni valt att införa samordnad varudistribution så är det otroligt viktigt att man faktiskt har möjlighet att mäta förändringen det innebär. 

Redan från början är det viktigt att veta vad är det ni vill mäta. Detta är speciellt viktigt om man inkluderar flera aktörer och verksamheter. 

Dessa kommer säkerligen ha olika saker som är viktiga för dem.  

Ekonomisk vinning? Minskad trafik? Förbättrad arbetsmiljö? Mer effektiva leveranser? 

Kom överens redan innan med alla aktörer och verksamheter vad som är viktigt att mäta på, och hur du vill mäta det. Säkerställ att ni har stöd i det system ni använder för att mäta de saker som är viktiga för just er.

 

FÖR MER INFORMATION OM HUR DU LÖSER DIN SAMORDNADE VARUDISTRIBUTION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Lars Eiring, VD Myloc
lars.eiring@myloc.se
+46 702 68 98 51

 

Ingrid Sandlund, Marknadskoordinator och projektledare
ingrid.sandlund@myloc.se
+4670 312 34 10

 

OM MYLOC:

Myloc utvecklar digitala molnbaserade lösningar för effektivare Supply Chain och logistikflöden. Samtliga inblandade aktörer i en försörjningskedja kan kopplas ihop i ett och samma system där de i realtid kan dela information och samverka kring alla aktiviteter. Myloc används med fördel inom flera affärsområden såsom Sitelogistik, Citylogistik och bygglogistik.

Facebooktwitterlinkedinmail