Visionen hos byggföretaget Thage i Skåne AB är att alltid ligga i framkant. Vi intervjuade André Ilvemark, utvecklingschef på Thage, som berättade om deras satsningar på en effektiv verksamhet där molntjänsten Myloc Construction är verktyget som gör det möjligt.
 
Andre Ilvemark Thage

1. Kan du berätta kort om Thage, hur ser ert erbjudande ut och vilken vision arbetar ni utifrån?

– Thage bildades redan år 1947 och har sedan dess växt successivt. 2014 gick Thage Andersson Byggnads, August Lundberg Byggnads och N-E Persson Byggnads ihop och blev ett och samma bolag, Thage i Skåne AB. Idag består vi av 470 medarbetare. Vår huvudsakliga verksamhet är entreprenad och byggservice, men vi erbjuder även tjänster inom plåt och smide genom vårt systerbolag Plåtexpressen. Vår vision är att vara den bästa byggaren och alltid ligga i framkant på marknaden. För att lyckas krävs att man är öppen för nya lösningar och vågar förändra sig och framför allt att man driver förändringsarbete på rätt sätt.
 

2. Byggbranschen är just nu inne i en digitaliseringsprocess, hur ser det arbetet ut för er?

– På Thage kommer initiativet med digitalisering högt uppifrån. Vår ägare och koncernchef Anders Andersson är enormt framåt och drivande i detta och oerhört bra på att få med andra. Just nu är det mycket fokus på logistik och IT som vi ser är de områden med störst påverkan på effektiviteten i verksamheten och projekten. Det är här samarbetet med Myloc blivit oerhört värdefullt för oss. Vi fokuserar på att effektivisera vår planering och vår logistik till och inom projekten och Myloc Construction är verktyget som gör det möjligt.
 

3. Hur ser samarbetet med Myloc ut i de olika projekten?

– Ju tidigare Myloc Construction är med i projekten, desto bättre. Vi har idag implementerat Myloc Construction i flertalet projekt och har genom molntjänsten fått en tydligare bild och kontroll över logistiken. Vår målsättning är att i samtliga nya entreprenadprojekt använda Myloc Construction. Myloc ger oss verktyg för att arbeta effektivare med planering och genomförande av leveranser, lyft, upplag och andra kritiska moment i byggproduktionen. I de projekt vi har haft höga miljökrav har Myloc dessutom kunnat hjälpa oss att mäta transporter, avfall, koldioxidutsläpp och annat och kunnat presentera det för våra uppdragsgivare på ett tydligt och snyggt sätt.
 

4. Vad ser ni för nytta med Myloc och potential för samarbetet på längre sikt?

– Medarbetarna kan jobba mer effektivt utan att stressa vilket ger färre hantverkartimmar. Mindre stress och färre omflyttningar av material på projekten ger minskad risk för olyckor. Som vi ser det har vi bara skrapat på ytan av vad vi skulle kunna göra tillsammans med Myloc. Genom bättre planering och styrning av de olika aktiviteterna i projekten ser vi även goda möjligheter att kunna korta byggtiden med 15–20%. Jag tror att framtiden ligger i digitala lösningar och för oss på Thage ser vi det även som en strategisk och långsiktig satsning som arbetsgivare då de som kommer ut på arbetsmarknaden idag förväntar sig att allt går snabbt och enkelt och går att lösa genom ett pedagogiskt utformat system. Risken är annars att de skapar individuella parallella lösningar i företaget eller helt enkelt slutar. Vi ser också flera fördelar för våra kunder, inte bara det att de känner sig säkrare med inflyttningstider mm utan även att vi kan använda Myloc till att lägga in t.ex. kundernas olika hyresgästers inflyttningar, om det finns pågående verksamhet under produktionen så kan vi lägga in brukarnas leveranser så att de inte kolliderar med våra och sedan finns det givetvis kundens egna s.k. sidoentreprenörer som har arbete och leveranser i projektet.
 

5. Avslutningsvis, vad anser ni på Thage är viktigt att tänka på när man jobbar med gränsöverskridande förändringar?

– Det absolut viktigaste är att man ständigt kommunicerar med arbetskamrater och medarbetare och är lyhörd. Förändring kommer uppifrån men Önskemål och goda idéer om förändring och utveckling kan komma från olika delar av verksamheten. Att jobba med sin företagskultur är det bästa man kan göra som företag. På Thage har vi flertalet specifika forum, mötesplatser och arenor där vi träffas och utbyter tankar och idéer. Får man medarbetarna att känna sig delaktiga i förändringsarbetet får man också ett större engagemang vilket är avgörande för att komma framåt och utvecklas som bolag. Det är lättare att vara positiv till något nytt som man varit delaktig i att utveckla och ta fram.
 
Vi tackar André för en trevlig intervju och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete. Mer om Thage i Skåne AB hittar ni på deras hemsida Thage.com.
 

Facebooktwitterlinkedinmail