Myloc Construction omnämndes i veckan i Svensk Byggtidning!

Det är väldigt roligt att bli uppmärksammade på detta sätt, och framför allt roligt att presentera de fantastiska resultat som en smart logistiklösning tillför till byggprojekt!

Med en planerad logistik och ett digitalt logistiksystem blir ledtider och därmed kostnader reducerade. Bland annat färre hanteringar, minskade skador och lägre svinn ger en smidigare byggproduktion, och i slutändan ofta högre kvalitet på det som byggs. Detta tillsammans med kraftigt reducerat transportarbete blir en vinst också för miljön. 

Artikeln berättar om projektet kring Norrlands universitetssjukhus i Umeå, där Afry konsulterade, och DB Schenker utför den operativa logistiken. Myloc Construction levererade det logistiksystem som man använde för att koordinera bygglogistiken.  

“För våra kunder kan vi ta fram en komplett logistiklösning. För ett stort byggprojekt, särskilt på en trång byggarbetsplats kan det underlätta eller till och med var nödvändigt med ett bygglogisitkcenter (mellanlager), slingbilar som kör bestämda rutter för att hämta leveranser, samt ett arbetslag som bär in material till det som byggs, och då på tider som inte stör byggproduktionen eller närliggande verksamheter”, säger Jenny Olsson på Afry.

“Uppföljningar som gjorts visar att det totala transportarbetet kan reduceras till hälften, eller i vissa fall upp till 80 procent”, avslutar Jenny. 

Fördelar med logistiksystem: 

  • Mindre transportarbete och lägre klimatavtryck
  • Kortare ledtider och kortare byggtid
  • Lägre kostnader
  • Mindre spill
  • Lägre risk för skador och olyckor
  • Bättre arbetsmiljö
  • Högre kvalitet på det som byggs.

 

Läs artikeln i sin helhet här.

 

Vill du veta mer om Myloc Construction?

Vänligen kontakta:

Anders Eklund, affärsområdeschef
070 325 63 86
anders.eklund@myloc.se

Facebooktwitterlinkedinmail