MOT FULL KONTROLL PÅ BYGGPLATSEN: Digitalisering ger JM NORGE många fördelar i tävlingen om bostadskunder (Foto: JM NORGE)

JM Norge uppmärksammades i veckan av Virke Byggvaruhandel för deras arbete med digitalisering av bygglogistiken.

De använder sig bland annat av Myloc Construction för att få kontroll över logistiken.

Det är en etablerad sanning att byggvaruhandeln och tillverkarna har kommit längre i sin digitala resa än kundsegmentet. Men nu kommer saker att hända, åtminstone i JM Norge. I samarbete med Logiq och Gausdal Landhandleri närmar sig nu digitaliserade byggarbetsplatser.

JM Norge genomför ett stort pågående förändringsprojekt där digitalisering är en del av den större helheten.

– Allt vi gör nu gör vi för att skapa en bättre vardag för individen och samtidigt kunna leverera både snabbare och med bättre kvalitet till slutkunden, vilket ger JM NORGE den konkurrensfördel de behöver i marknad, konstaterar logistikchef Morten Trosterud i JM Norge.

Morten Trosterud JM Myloc inspirationsdag

ENGAGERAD I BYGGLOGISTIK: Logistikchef Morten Trosterud i JM NORGE. (Foto: JM NORGE)

Han påpekar att husbyggare nu levererar samma lösningar, på samma nivå och till stor del med samma kvaliteter som produkterna. För att nå kunden på en liknande marknad måste man göra rörelser som sticker ut i mängden, som att kunna erbjuda kunden att flytta in tidigare än konkurrenterna gör.

– Vi har gjort en djupdykning i vad vi kan göra av förbättringar och förändringar i vårt eget hus. Vi har utfört ett antal piloter, gjort ändringar i organisationsstrukturen, betonat interaktion och öppenhet gentemot våra rampartners och introducerat nya innovativa digitala verktyg. Vi har tittat på hela byggprocessen, från planering av projektet och grävning av platsen, tills nyckeln är klar vid kundens dörr.

– Om du har bra flöde och kontroll under hela processen kan vi också leverera snabbare, med lika hög kvalitet och säkerhet, utan att det kostar tid, pengar eller resurser. På byggarbetsplatsen upplever du att kunna leverera snabbare och med färre fel och brister – vilket i sin tur är bra för arbetarna på byggarbetsplatsen och i slutändan för kunden, säger Trosterud.

Flera komponenter på plats 

I början av projektet etablerade Trosterud ett logistikteam som skulle bära in byggmaterial på kvällen. Och JM Norge fick en ny partner inom träprodukter – Gausdal Landhandleri.

– Gausdal var mycket intresserad av att samarbeta med JM NORGE och inspirerades av idén om ett gemensamt logistikcenter, där både deras egna varor och JMs tredjepartsleverantörers varor kunde lagras under en kort period och sedan skickas till JM: s respektive byggplatser, rätt tid och plats, säger Trosterud.

Men att skicka alla beställda varor till ett gemensamt logistikcenter för mellanlagring kräver noggrann planering, god kontroll och en gemensam översikt.

Valet för JM NORGE föll på MYLOC.

MYLOC kan definieras som en avancerad leveranskalender. För JM och Trosterud började allt som en leveranskalender, men MYLOC är mycket kraftfullare än så. Trosterud kan bekräfta och betona detta efter att ha arbetat nära med både programvaran och dedikerade ägare och utvecklare av MYLOC.

Digital hantering

För att uppnå sina mål var lösningen att skapa ett bra och nära samarbete med Logiq, som enligt Trosterud dök upp via Gausdal Landhandleri, som redan använde Logiq.

Denna tillfällighet kunde inte ha dykt upp vid en bättre tid, tillägger han.

– Genom att i princip tänka att våra ramavtalspartners var tvungna att ange alla våra orderbekräftelser i MYLOC manuellt, kunde vi nu, med LOGIQ i bakgrunden, få en digital spårbar leverans av våra varor från order till kvitto på byggarbetsplatsen … och i tilläggsfaktura matchar artikeln vid mottagandet, redo för betalning. Detta sparar JM enorm bearbetning av fakturaresurser.

– Det här var väldigt spännande och satte mitt jobb med att digitalisera byggarbetsplatsen i ett helt nytt ljus. Jag såg nya möjligheter med MYLOC som jag inte hade sett tidigare, vilket gav utvecklingen av denna process för digitalisering av JM: s byggplatser bensin på elden.

– Jag kunde nu, till våra rampartners och JMs byggarbetsplatser, sälja en säker och bra lösning för att spåra sina varor, oavsett om den skickades direkt till byggarbetsplatsen eller till ett gemensamt logistikcenter.

 

Alla måste gå med

Med Logiq och MYLOC i bakgrunden kan JM Norge nu också använda en digital förpackning.

Föremålen skannas i början av lagret och skannas igen när den har flyttats till rätt plats. Enligt Trosterud kommer detta gradvis att integreras med BIM och planritningar så att du kan se var varorna finns fysiskt på ritningarna, om så önskas.

– Då börjar vi komma långt, och det här är ingen femårsplan. Vi pratar 2021. – Det som återstår nu är den praktiska delen; att utbilda alla som går in i MYLOC. Detta gäller även våra underleverantörer, alla bör gå med! Just nu måste de ange sina varuleveranser manuellt i kalendern. – Moroten för våra underleverantörer genom att gå med i detta är att när JM är ordentligt igång och redo kan vi ansluta dem och deras leverantörer till den digitala spårbarheten, så att både varor och leveranser matas in direkt i MYLOC när underleverantören har placerat hans order för byggarbetsplatsen.

– Då har vi alla inkluderat och deltagit i den digitala resan, säger Trosterud – och tillägger att det kommer att vara i fas två.

Fokus ligger nu främst på JM Norge internt. Har löst interna utmaningar Trosterud bekräftar att projektet har initierats från företagets topp och förbättringar av både digitalisering och logistikflöde pågår både i JM SVERIGE och JM NORGE.

På frågan vad som har varit de största utmaningarna i projektet hittills nickar Trosterud som ett erkännande av ett område som har identifierats som ett av bromsblocken för digitalisering inom byggbranschen: Silobaserade organisationer, där de i allmänhet är intresserade av sin egna områden och frågor, liten öppenhet, öppenhet och interaktion gör processen lång och omfattande.

– EDI-anpassning och den digitala resan mot våra ramavtalspartners har varit tyngre än förväntat och är förmodligen mycket av anledningen till att byggbranschen inte tidigare har tagit steget att försöka få det på plats. Det kräver resurser och nära samarbete över hela organisationen.

 

På väg till full kontroll

Vad återstår nu innan byggarbetsplatsen är helt digitaliserad?

– Det viktigaste för oss nu är att få på plats ett byggprojekt där alla piloter vi har utförts är samlade och bildar hela resan från design till nyckelfärdig konstruktion.

Hur har detta förändrat din arbetsdag?

– Tidigare har min roll varit projektledare och jag har känt på min kropp hur det var att arbeta i det tidigare systemet: Du är mer stressad, har mindre kontroll, förpackningsavslag, varor som flyttas runt, skadas och åter -beställde.

Dålig arbetsmiljö, kultur och ökad frustration för dem ute på byggarbetsplatserna.

– Det jag ser nu är en ökad säkerhet och kontroll för alla på byggarbetsplatsen, direkt från riggbesättningen, den som arbetar i tornkranen och hela vägen in på kontoret – som har full kontroll över godsflödet, resursanvändning och kan därmed bemanna ordentligt, spara resurser i alla stycken och samtidigt fokusera på att slutföra och leverera projektet i tid.

– Eftersom vi har byggt upp systemet nu kan jag bara genom att titta på TV-skärmen med MYLOC-kalendern på, bilda en bild av hur projektet hanteras och hur saker och ting flyter, säger Trosterud och pekar på ett exempel:

– Byggplatsen kan nu se när artikeln är på väg till logistikcentret och när artikeln går från logistikcentret till byggarbetsplatsen. Till exempel kan köksredskapet se när köket är på väg att det har tagits emot på byggarbetsplatsen. Han kommer att få information om när artikeln har börjat levereras och när den har placerats i rätt lägenhet, klar för installation, och om det finns några avvikelser efter leverans.

– Genom att kunna leverera så detaljerad information till alla på en byggarbetsplats får vi engagerade och engagerade medarbetare som utför mer, tycker om sitt arbete och levererar i tid, säger Trosterud.

– Vi har full kontroll från A till Ö, vilket ger förtroende och säkerhet för både leverantör och slutkund.

Vill du veta mer om Myloc Construction?

Kontakta:

Anders Eklund, Affärområdeschef
+46 703 25 63 86
anders.eklund@myloc.se

 

Du kan läsa artikeln av Morten Kristiansen i originalformat här.

Facebooktwitterlinkedinmail