Konsulttjänster har alltid varit en naturlig och viktig del inom Myloc-koncernen. Med anledning av att vi nu kommer att börja synliggöra konsulttjänster inom Myloc® Construction träffade vi Anders Eklund, affärsområdesansvarig, för en uppdatering om hur det går för Myloc i byggbranschen.

Kan du berätta om hur det går för Myloc® Construction?

– Nu har vi varit igång i fyra år och med tanke på andelen stora och därmed långa projekt vi varit engagerade i har vi nu fått en bra erfarenhetsbank om vad som krävs för att lyckas och vilka effekter som är möjliga.

Hur ser du på utvecklingen, är du nöjd med var Myloc® befinner sig?

– Att vara med och bryta ny mark är alltid en spännande utmaning. Med tanke på hur decentraliserad byggbranschen är med självständiga projekt är vi väldigt glada att ha nått ut till mer än 2500 användare som varit aktiva i Myloc® Construction och det nätverk som nu omfattar mer än 600 företag. Samtidigt har vår drivkraft hela tiden varit att bidra till effektivare byggproduktion och skillnaden i hur mycket olika projekt kunnat dra nytta av Myloc® Construction har ibland varit för stor. Vi kommer att fortsätta att höja ribban för oss själva och försöka inspirera våra kunder att göra detsamma.

Om du tittar framåt, hur ser Myloc på utvecklingen för bygglogistik?

– Det är ingen tvekan om att det finns ett snabbt tilltagande intresse för att ta tillvara möjligheterna med effektiv materialstyrning och resursplanering. Vi ser att fokus hos våra kunder flyttas från att lösa logistikutmaningar i enskilda projekt, där logistiken är en flaskhals till, till ett verktyg i all byggverksamhet för att skapa ökade marginaler och minskade risker. Logistik är mer och mer sällan en avgränsad del som någon tar hand om utan blir allt oftare en naturlig integrerad del av projektet i stort.

Kommer denna förändring att påverka Myloc?

– Absolut. Vi anpassar oss redan till detta, där efterfrågan inte bara handlar om en metodik och ett system utan lika mycket om att göra detta till en integrerad del i byggproduktionen i stort. Under 2016 började vi mer och mer fokusera på begreppet ”Construction Supply Chain Management” som vi tycker sammanfattar hela frågan bra. Ett exempel är vår lansering av tjänster där vi hjälper nya användare att komma igång och befintliga användare att jobba vidare med Myloc Construction för att hela tiden effektivisera bygglogistiken och hela byggprocessen.

Det du säger handlar mycket om tjänster men när det gäller själva systemet Myloc® Construction, händer det inget där?

– Våra befintliga kunder kommer alltid att vara vår högsta prioritet. Vi fortsätter att justera och lägga till funktioner utifrån våra användares önskemål. Men det kommer också att hända andra saker i mjukvaran. En helt ny kalender kommer att levereras under Q1. Andra exempel är en ny modul för att lägga upp leveransplaner och leveransdelar – Myloc Construction kommer att sätta en ny standard för att arbeta med materialstyrning. Under våren kommer vi också att ha flera varianter av BEAst etiketterna tillgängliga för leverantörerna direkt i portalen. Vi testar några nya idéer och när det gäller vad som händer till hösten skall vi återkomma.

 
Vi tackar Anders Eklund för uppdateringen och ser fram emot alla lanseringar och förbättringar som Myloc kommer att bjuda på under året. Vill du ha mer information om Myloc Construction är du välkommen att besöka Myloc Constructions hemsida och/eller kontakta Anders Eklund på anders.eklund@myloc.se.
 

Facebooktwitterlinkedinmail