Fredrik Bergegård från Ahlsell och Anders Eklund från Myloc konstaterar att Ahlsells och Mylocs system nu är integrerade.

För att byggprojekt skall lyckas är utmaningarna kopplade till logistik en viktig framgångsfaktor.

Myloc Construction är en plattform för bygglogistik och hjälper byggprojekten att styra och kontrollera material och resurser som används i byggproduktionen.

Genom att låta materialbeställningar i Ahlsells system automatiskt överföras till Myloc som leveranser förenklas arbetet för den enskilde entreprenören, risken för fel elimineras och hela processen snabbas upp.

Entreprenören kan direkt efter att ordern lagts hantera leveransens logistik i Myloc och styra leveransen ända från leverantör fram till slutlig montageplats på byggprojektet.

Materialinköpen är därmed fullt integrerad med bygglogistiken och systemen för inköp och logistik samverkar för att optimera projektets effektivitet och försörjningskedja.

Nu kan komplexa byggprojekt både arbeta med en kvalificerad logistiklösning med styrning av material och resurser och samtidigt ha fördelarna av digital orderläggning från sina egna inköpssystem eller Ahlsells webb-shop.

Potentialen med bygglogistik är stor både i termer av effektivitet, säkerhet och miljö. Genom att göra materialköpen till en integrerad del av bygglogistiken gör vi det enklare för de enskilda projekten.

Enklare, snabbare och bättre kontroll!

För mer information kontakta:

Anders Ivarsson
anders.ivarsson@ahlsell.se
Ansvarig för byggplatslogistik på Ahlsell

Magnus Rydberg
magnus.rydberg@myloc.se
Produktchef för Myloc Construction

Om Myloc:
Myloc utvecklar molnbaserade lösningar för digital produktion av logistik med transparens av logistikflöden. Samtliga inblandade aktörer kan kopplas ihop i ett och samma system där de i realtid kan dela information och samverka kring alla aktiviteter.

Facebooktwitterlinkedinmail