En intervju med Matilde Funderud på BundeBygg som är en av entreprenörerna som utvecklar stadsdelen Bjørvika i centrala Oslo och där Myloc Construction används som ett verktyg för effektiv byggproduktion.

I centrala Oslo pågår nu ett större utvecklingsprojekt i stadsdelen Bjørvika där nya lägenheter, restauranger och butiker ska etableras. Matilde Funderud,på BundeBygg, en av de ansvariga entreprenörerna, berättar om några av de stora utmaningarna i projektet.

Det geografiska läget är komplicerat. Vi är flera entreprenörer som arbetar på en liten yta i centrala Oslo där det alltid händer mycket runtomkring byggområdet som kan påverka och påverkas. Dessutom är vi under stor tidspress så självklart har vi flera utmaningar i det här projektet som vi måste ta oss an, säger Matilde.

Digitalt Logistiksystem för byggprojekt

För att få ökad kontroll och bättre samordning mellan entreprenörerna på byggområdet har BundeBygg inlett ett samarbete med Myloc och implementerat Myloc Construction som är ett digitalt logistiksystem och samverkansplattform. Matilde, som själv skrev sin masteruppsats om vikten av informationsdelning på byggarbetsplatser, är nöjd med lösningen.

Myloc Construction passar perfekt i det här projektet där det är trångt och man behöver ha kontroll på leveranserna och enkelt kunna dela information mellan alla berörda. Genom verktyg för att planera och samverka kring alla aktiviteter kan vi alla jobba effektivt i projektet. Vi jobbar dagligen med Myloc både via webb och appen Myloc Construction GO, berättar Matilde.

Ställ krav för ett effektivare byggande

En utmaning när man implementerar nya system är att få med sig användarna i ett tidigt stadie. Matilde berättar om hur hon gick tillväga för att nå full potential med Myloc Construction i projektet Bjørvika.

Alla i projektet fick direkt Mylocs portal som startsida i sina webbrowsers och de som jobbar ute på byggarbetsplatsen med att ta emot leveranser fick även tillgång till appen Myloc Construction Go. Sedan vågade jag också från start ställa krav. Alla bokningar måste ske i Myloc och alla leveranser måste ske på utsatt tid. På så vis blir det enklare att hålla tidsplanen och komma framåt i projektet utan problem, berättar Matilde.

Vi tackar Matilde för en trevlig intervju och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med henne och BundeBygg.

Bundebygg

Facebooktwitterlinkedinmail