Tack till alla som kom på vår stora inspirationsdag!

Årets plats, Folk Mat och Möten, visade sig vara perfekt för ändamålet. Med över 80 deltagare från Umeå i norr, Köpenhamn i söder, Bergen i väst och Helsingfors i öst fylldes lokalen både med deltagare och perspektiv. Dagen bjöd på inspirerande presentationer och mingel med branschkollegor. Nedan kommer dagen i korta drag sammanfattas.

Lars Eiring öppnade dagen med att hälsa alla välkomna och berättade om inspirationsdagens tema: Digital Logistikproduktion. Lars poängterade att Myloc fortsatt fokuserar på hjälpa företag att bedriva logistiken med samma industriella kvalitet som i tillverkningsindustrin. Inom både Myloc Logistics och Myloc Construction har en rad nya tillämpningar och funktioner tillkommit som skapar förutsättningar för digital logistikproduktion.

Läs mer om Myloc här: Om oss 

Först ut bland våra inbjudna inspiratörer var Malin Viklands, projektchef för Region Västerbotten. Malin berättade om de utmaningarna som uppstår när man i stor skala bygger om och till på Norrlands Universitetssjukhus samtidigt som sjukhusets ordinarie drift pågår. Hon underströk att Region Västerbotten tidigt identifierat en rad flaskhalsar och insett att man behövde en komplett logistiklösning för att kunna hantera om- och tillbyggnationerna på området.

Malin berättade att man landat i logistiklösningen som presenterats av ÅF, Myloc Construction och Schenker. Lösningen ger projektet en hög nivå av säkerhet och tillgänglighet för att bedriva daglig verksamhet bredvid om och nybyggnationer. Trots att säkerhet och tillgänglighet varit projektets fokus poängterade Malin att logistikösningen också bidragit med sänkta kostnader och kortare byggtider. På frågan om synergier mellan sjukhuset ordinarie logistik och bygglogistiken antydde Malin om stora möjligheter framöver.

Läs mer: Malin Viklands, projektchef på Region Västerbotten, föreläser på Mylocs inspirationsdag Digital Logistikproduktion

Näst på tur var Stefan Persson från Rhetikfabriken och Innovation Skåne. Stefan pratade hur offentliga upphandlingar fungerar i praktiken. Han poängterade hur kommunikation och samtal över tid är nyckeln för att lyckas med innovativa offentliga upphandlingar. Stefan gav ett praktiskt exempel på hur Ystad, Trelleborg och Skurup nu aktivt arbetar för att skapa en lösning för cirkulär ekonomi tillsammans med Myloc Logistics.

Läs mer: Stefan Persson, Rhetikfabriken, en av föreläsarna på Mylocs inspirationsdag

Efter en kortare fikapaus äntrade Anders och Magnus från Myloc Construction scenen. Ny funktionalitet som tillkommit under året presenterades. Det var tydligt att mer fokus numera ligger på Myloc Construction GO (vår app för mobilen) där en rad nya användningsområden implementerats. Anders och Magnus presenterade även Myloc Constructions nya arbetssätt som utvecklats under året där implementation av digitala processer och praktisk tillämpning ligger som en röd tråd.

Läs mer: Myloc Construction

Nästa talare på agendan var Anita Topdal från Helse Bergen. Anita berättade om hur man tagit byggproduktionen flera steg närmare industriellt byggande där ”lean construction” varit ledordet under projektets resa. Som deltagare var det tydligt att man i Norge och Bergen kommit långt i att ta teorier till praktisk användning där en möjliggörare för projektet BUS2 på Haukelands Sykehus varit digitalisering av processer.

Myloc Construction är stolta över vara en del av det arbetet som Anita, tillsammans med sina kollegor i Helse Bergen driver.

Läs mer: Anita Topdal, projektledare Helse Bergen HF, en av föreläsarna på Mylocs inspirationsdag

Den sista av våra inbjudna talare var Christer Jönsson från Ragn-Sells, City Services, Malmö. Christer berättade om hur #Älskadestad fungerar i praktiken och pratade om hur positiv effekt deras arbete får för miljön i staden. Ragn-Sells elbilar som både hämtar upp och levererar material har sedan starten bidragit till att minska tunga transporter med över 700 bilar per vecka.

Genom att komplettera befintliga flöden med digitaliserade lösningar finns det stor möjlighet att utveckla Ragn-Sells City Services tjänst ytterligare. Christer pekade på både miljövinster och ekonomiska fördelar. Samtidigt poängterade han att kunderna får både bättre och snabbare service än tidigare. Myloc Logistics är tacksamma för att kunna leverera funktioner för att kunna göra denna revolution möjlig.

Läs mer: Christer Jönsson, Ragn-Sells, föreläser på Mylocs inspirationsdag Digital Logistikproduktion

Avslutningsvis berättade Nils Lundberg från Myloc Logistics om projektlogistik. Nils tog avstamp i dagens affärssystem och pratade om vilka möjligheterna det finns med att integrera affärssystem med logistiksystem. Nils konkretiserade en växande efterfrågan och marknad där den som tar ansvaret för ett helt logistiknätverk har mycket att kamma hem. Nils underströk vilka nya funktioner som tillkommit i Myloc Logistics och på vilket sätt detta kan  hjälpa företag att bli mer effektiva och få bättre spårbarhet på material.

Läs mer: Myloc Logistics

Vi på Myloc ber att få tacka alla deltagare och talare för den här gången.

Nästa år, åter en ny plats, med ytterligare inspirerande presentationer.

Tack!

 

Facebooktwitterlinkedinmail