Amanda Eiring, digital designer på Myloc, kommer med tips och tankar för vad som är viktigt att tänka på när man beställer och skapar användarvänliga logistiksystem. Hon arbetar just nu med designen till HULs förskrivarportal och har även designat Myloc Sharing. 

 

EN ITERATIV PROCESS

Jag skulle säga att det absolut viktigaste för att ta fram ett användarvänligt gränssnitt för ett logistiksystem är att arbeta med både användare och programmerare genom hela designprocessen, där designprocessen är iterativ.

 

Har man inte en bakgrund i design är det nog lätt tänka att det inte spelar så stor roll hur gränssnittet ser ut. Men i verkligheten kan placering av en knapp spela stor roll för hur lätt eller svårnavigerat ett systemet eller sida är.

De små detaljerna betyder väldigt mycket för användaren i slutändan.

 

För mig blir designprocessen nästan som att lära mig nya yrken. I det projektet jag sitter men nu så måste jag först och främst sätta mig in i vad en förskrivare är och gör. Hur de arbetar. De sitter ju varje dag med sina rutiner, och då är det viktigt att veta vad som fungerar eller inte fungerar för dem.

Eftersom det är ett yrke jag inte varit i kontakt med tidigare så är kommunikationen däremellan central.

 

TÄNK PÅ HUR MYCKET INFORMATION SOM VISAS SAMTIDIGT

En sak som jag tror många överser är hur mycket information som visas samtidigt. 

Vad ögat ser spelar stor roll. Komprimerar man mycket information på en liten yta, så blir det svårare att ta till sig den viktiga informationen. 

Sådant är superviktigt att tänka på, men det kan ofta missas när man vill inkludera mycket information. 

 Amanda Eiring bord arbetar Myloc förskrivarportalen användarvänliga logistiksystem

UTSEENDET SPELAR ROLL

För mig säger utseendet på de program eller tjänster ett företag erbjuder och använder väldigt mycket om själva företaget. Man kan lätt få fördomar om organisationen om systemen man använder ser röriga ut. Sedan kanske jag lägger märke till det lite mer än andra eftersom det är mitt område.

Ofta när man testar designprocesser så gör man en low fidelity-prototyp som är väldigt basic. Då har man med 2-3 testanvändare. Jag tror att det optimala är att man i varje system kör sådana workshops även på själva gränssnittet och med de faktiska användarna.

Den ideala designprocessen är att ha med användare från den aktuella målgruppen och kunna genomföra workshops från början till slut. Från low-fidelity till hi-fidelity prototyp. Sedan ser verkligheten inte alltid ut så, och det är inte alltid möjligt för användarna att lägga den tiden på det. 

 

TYDLIGHET I PROJEKTET

Jag tror också att det är viktigt att ha tydliga roller i designprocessen och att man vet vilka roller alla i projektet har. Oftast är beslutsfattarna inte de som faktiskt kommer att använda systemet. Då är det viktigt att tillmötesgå de olika behov som finns i organisationen och tydligt klargöra vems behov det är.

Sen är det ju för mig ganska nytt det här med logistik. Hur allt ska fungera i varje steg av processen vilket med säkerhet ser väldigt annorlunda ut på olika platser och i olika verksamheter. Därför är det också viktigt att man arbetar med människor och kollegor som har den spetskompetens man själv saknar.

Alla de här stegen man inte ser, det är också någonting som man får lära sig under processen. Ska man fokusera på användarvänligheten är det både jätteintressant och extremt viktigt att få den kunskapen. Den kunskapen gör att jag kan förstå nya projekt i framtiden lättare och samtidigt för detta projektet anpassa det så bra som möjligt.

 

SYSTEMET SKA I SLUTÄNDAN ANVÄNDAS AV ANVÄNDARNA

Sammanfattningsvis skulle jag säga att det absolut viktigaste att tänka på är att just ha en kontinuerlig dialog. All feedback är bra feedback. Anledningen till att designen spelar så stor roll är ju trots allt att användarna faktiskt ska kunna använda systemet på ett enkelt sätt.

Men det jag tycker är så kul med designprocessen är att man får ta del av och lära sig nya saker, inte bara i sitt eget yrke utan även andra yrken som man inte annars hade haft en tanke om eller kunskap kring. T.ex. i det här projektet har jag fått lära mig otroligt mycket både om förskrivare och logistik.

Allt sånt tar man ju med sig vilket är väldigt värdefullt.

VILL DU VETA MED OM ANVÄNDARVÄNLIGA LOGISTIKSYSTEM? VÄNLIGEN KONTAKTA:

Amanda Eiring, Digital designer

amanda.eiring@myloc.se

 

Lars Eiring, VD Myloc

lars.eiring@myloc.se

+46 702 68 98 51

 

OM MYLOC:

Myloc utvecklar digitala molnbaserade lösningar för effektivare Supply Chain och logistikflöden. Samtliga inblandade aktörer i en försörjningskedja kan kopplas ihop i ett och samma system där de i realtid kan dela information och samverka kring alla aktiviteter. Myloc används med fördel inom flera affärsområden såsom Sitelogistik, Citylogistik och Bygglogistik.

 

Myloc arbetar efter upphandling tillsammans med HUL(Hjälpmedel Uppsala Län) för att ta fram en användarvänlig förskrivarportal, och att understödja de logistiska processer som ligger till bakgrund för HULs verksamhet. 

Facebooktwitterlinkedinmail