Myloc Sharing

 

Kommunal delningsekonomi

 

citylogistik logistiksystem

Logga in i Myloc Sharing

Vad är potentialen?


Bättre
miljö

Cirkulär 
ekonomi

Mindre
Administration

Högre
säkerhet

Myloc Sharing 
– kommunal delningsekonomi


Myloc Sharing är ursprungligen byggt för att hjälpa kommuner att kunna dela förnödenheter, inventarier och utrustning mellan sig. På så vis kan kommunerna som är anslutna få ökat nyttjande av sina förnödenheter, inventarier samt utrustning och därmed kunna dela kostnader mellan varandra för förbättrad gemensam ekonomi. Även delade logistikkostnader. Explicit innebär detta även en möjlighet att vid kriser kunna dela med sig av bristvaror solidariskt såtillvida att de som är i mest behov kan få ta del av en större bit av det gemensamma saldot på ett enkelt och strukturerat sätt.

Genom att dela sina gemensamma tillgångar kan kommunerna, förutom de ekonomiska fördelarna, skapa ett ”gemensamt lager” om än virtuellt där den som är i störst behov av t.ex. en förnödenhet kan boka upp denna och med ett klick få denna distribuerad till sig inom ramen för regelverket om beställningskvantiteter mm.

Myloc Sharing bygger, som samtliga produkter i familjen, på fundamentet i Myloc som är att dela på samtidig, enhetlig och aktivitetsbaserad logistikinformation. I Myloc Logistics finns gränssnitt för olika roller kopplade till olika företagstyper att kunna agera och dela information.

KONTAKTA OSS


Vill du veta mer om vår produkt Myloc Sharing? Fyll i formuläret för att bli kontaktad av en av våra experter.

Myloc Sharing – Samverka i Logistiknätverk


Om Myloc Logistics och Myloc Sharing


Myloc logistikplattform i molnet är byggd för att skapa effektiv logistik med syftet att stödja olika typer av verksamheter och för att multipla organisationer skall kunna samverka och dela resurser.

Aktivitetsbaserad logistik

I Myloc kan vi dela upp processerna i aktiviteter/arbetsuppgifter för att beskriva exakt vad som skall utföras och även planera/tilldela vilken resursgrupp/resurs som skall utföra arbetsuppgiften. Aktivitetslistan presenteras för användaren i pc, läsplatta eller smartphone.

Det är möjligt att mäta tidsåtgång och även göra kalkyler kring vad kostnaden är och sedan följa upp den med efterkalkyl och skapa faktureringsunderlag. Till aktiviteterna kan material och olika typer av rapportering göras som plockning, packning, märkning, lastning, leverans etc. En viktig modul i lösningen är vårt lagersystem – WMS som kan hantera saldo på artiklar och kolli, inventarier och annat med unikt id, för en eller flera varuägare, och att de kan levereras ut tillsammans i distributionen.

Projektet med Myloc Sharing stödjer Agenda 2030 inom bl.a. delmålet 12 Hållbar konsumtion och Produktion.

Varför Myloc Sharing?


Dela tillgångar och bestånd

Uppläggning av inventarier. Välj vilken typ av delning:

 • Skänka

 • Hyra ut

 • Låna ut

Olika aktörer, tillverkare, regionlager, företag kan via tjänsten dela olika lager av handsprit, sängar, munskydd etc. i den pågående Corona/covid-19 Pandemin.

Myloc Sharing håller koll på ekonomin och logistiken på ett enkelt och helt tillförlitligt sätt.

Exempelvis:

 • Anskaffningspriser

 • Uthyrningspriser

 • Försäljningspris

 • Ägare

 • Avskrivningar

 • Uthyrning till och från

 • Hyrestid överskriden

 • Skrotning

 • Inspektion och skadehantering

Var är artiklarna eller godset? Vem har dom? Vem lämnade dom? Vem hämtade dom?

Många traditionellt svårhanterade frågeställningar i ett logistikflöde finns det svar på i Myloc vilket ger uppkopplade användare fullständig kontroll.

Myloc Sharing har tagits fram i ett samarbetsprojekt tillsammans med Ystad, Skurup, Tomelilla och Trelleborgs kommun.

Kontakta oss

 

 

 

 

Fyll i dina uppgifter, så hör vi av oss inom kort!

Telnr: 040-630 46 43