Myloc får förtroendet att leverera den digitala plattformen för bygglogistiken i ett av Norges största byggprojekt – Livsvitenskap

Myloc får förtroendet att leverera den digitala plattformen för bygglogistiken i ett av Norges största byggprojekt – Livsvitenskap

Myloc Construction har valts ut som leverantör till Livsvitenskapsbygget i Norge. Det är ett intressant och utmanande projekt på ca 100 000 m2 och med en total budget på ca 12 mdr NOK. Bygget blir hjärtat i Oslo Science City med beräknat färdigställande 2026–2027....