– Produktiviteten i byggbranschen har ofta kommenterats – Nytt Exjobb sätter strålkastarljuset på hur branschen arbetar med detta
 
Omvärldsförändringar såsom containerbrist, pandemi och kriget i Ukraina har lett till ökande kostnader för att material och transporter i byggbranschen. Det gör att frågan kring produktivitet blir allt viktigare eftersom ökad produktivitet är ett sätt att minska effekterna av kostnadsökningarna. Därför har det genomförts ett exjobb vid LiU Bygglogistik i samarbete med Myloc om produktivitetsmätning. Detta seminarie syftar till att diskutera erfarenheter kring produktivitetsmätning i byggbranschen.
 

Agenda

1. Produktivitetsmätning i byggproduktionen – Presentation av Exjobb, 
Sandra Weideryd,  Teknologie kandidat samt Teknologie Master i transportsystem    20 min
2. Erfarenheter och resultat av produktivitetsmätning
Anna Fredriksson, Biträdande Professor, Pro-prefekt Forskning, Forskarutbildningsstudierektor ITN 20 min
3. Digitaliserade arbetssätt – plattform för kunskapsuppbyggnad
Anders Eklund, Myloc … 20 min
4. Q&A/paneldiskussion 20 min
 
 
Plats: ”Digitalt”  TBD  Zoom
Tid: 6/10 kl 15.00-16.20
 
 
Välkommen!
Facebooktwitterlinkedinmail