Myloc Construction har valts ut som leverantör till Livsvitenskapsbygget i Norge. Det är ett intressant och utmanande projekt på ca 100 000 m2 och med en total budget på ca 12 mdr NOK. Bygget blir hjärtat i Oslo Science City med beräknat färdigställande 2026–2027.

Myloc Construction kommer hjälpa Livsvitenskapsprojektet att digitalisera och förenkla logistiken på projektet för att minska risker och skador och undvika trängsel på bygget genom att säkerställa att material levereras på rätt plats, vid rätt tillfälle. Implementationen kommer att göras i samarbete med norska konsultbolaget Metier.

Myloc Constructions molnbaserade plattform är designad för att bland annat;

  • Förenkla och effektivisera samarbete mellan alla berörda av bygglogistiken
  • Tillhandahålla ett beprövat arbetssätt för planering och uppföljning
  • Identifiera och hantera flaskhalsar och begränsningar
  • Eliminera risker och överraskningar
  • Förenkla resursdelning
  • Eliminera administration 
  • Skapa kostnadskontroll
  • Automatisera miljörapportering

Den nya byggnaden för Life Sciences kommer att realiseras som ett centrum för omfattande tvärvetenskapligt samarbete, tekniskt avancerad utrustning och utveckling av en enastående forskningsmiljö över ämnesområden och discipliner. Byggnaden kommer att inrymma stora delar av de akademiska miljöerna för biovetenskap vid Universitetet i Oslo och Kliniken för laboratoriemedicin vid Oslo Universitetssjukhus HF. 

Anders Eklund Myloc

“Vi på Myloc är stolta över att få förtroendet att hjälpa Statsbygg med bygglogistiken, och bidra till projektets ambitionen om att främja vetenskap och innovation”

– Anders Eklund, Affärsområdeschef

Myloc har en egenutvecklad mjukvaruplattform som adresserar logistikutmaningar med tusentals användare i olika verksamheter i Sverige och Norge, som implementerats direkt eller genom partners. Plattformens kärna inkluderar lösningar för att dela information i försörjningskedjor och kunna spegla det verkliga flödet i en process. Vi hjälper därigenom våra kunder inom privat och offentlig sektor att uppfylla FN´s mål 9, 11 och 12 i Agenda 2030, genom att i) skapa hållbara industriprocesser med hjälp av teknik, ii) tillhandahålla lösningar som minskar städers påverkan på klimatet och iii) skapa förutsättningar för hållbar konsumtion och produktion genom hållbara produktionsmönster. 

 

Läs mer här: https://www.uio.no/forskning/satsinger/livsvitenskap/om/bygg/index.html

Facebooktwitterlinkedinmail