Genom att samordna leveranser kan kommunerna leverera fler varor med färre transporter vilket bidrar till minskade utsläpp, mindre påverkan på daglig verksamhet och inte minst ökad säkerhet genom färre anlöp.
 
Den här artikeln ger dig en överblick om vad samordnad varudistribution innebär, samt förklarar olika fördelar som samordnade leveranser skapar för kommunerna.
 

Vad innebär samordnad varudistribution?

Sveriges kommuner gör mängder av varuinköp varje år. Alla beställningar ska sedan transporteras och levereras till olika skolor, äldreboenden och andra enheter inom kommunen. Genom att samordna transporterna via en distributionscentral kan kommunerna effektivisera sina varuleveranser vilket ger flera positiva effekter såsom minskade utsläpp och mindre påverkan på den dagliga verksamheten i kommunen.
 
Allt fler kommuner väljer att använda sig av samordnad varudistribution. Startskottet var redan 1999 då Borlänge valde att övergå till samordnade leveranser och nio år senare var det Halmstads tur. Därefter har antalet kommuner som använder sig av samordnad varudistribution ökat ordentligt och mycket tyder på att det inom kort blir en standardiserad modell för Sveriges kommuner.
 
Så vilka effekter får man av att införa samordnad varudistribution?

Fördelar med samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution kan innebära flera fördelar för kommunerna, såsom:

1. Mindre påverkan på miljö: Samordnad varudistribution innebär att kommunerna kan leverera fler varor till fler enheter, med färre transporter och med miljövänligare transportfordon. Genom dessa förutsättningar kan kommunerna göra stora miljöbesparingar.

2. Ökad trafiksäkerhet: Samordnad varudistribution innebär att kommunerna kan genomföra fler leveranser med färre transporter. På så vis undviker man trängsel och ökar trafiksäkerheten i kommunen, till exempel vid skolor.

3. Bättre arbetsmiljö: Genom samordnad varudistribution får personal en bättre och lugnare arbetsmiljö med mindre buller och färre avbrott i sitt dagliga arbete.

4. Bättre service: Genom färre leveranser kan man erbjuda en bättre service till mottagarna av godset och på så vis förbättra den totala kundupplevelsen.

5. Lokala konkurrensfördelar: Genom samordnad varudistribution skapas konkurrensfördelar för lokala producenter som får bättre möjlighet att vinna upphandlingar då de bara behöver leverera till ett enda ställe – distributionscentralen.

Sammanfattningsvis finns det många fördelar, och fler utöver de vi nämnt, för kommunerna att använda sig av samordnad varudistribution och genom nya digitala hjälpmedel kan effekterna dessutom bli ännu större.

Vill du lära dig mer? Vi kommer att anordna webinarium om samordnad varudistribution och du kan redan nu anmäla ditt intresse för att deltaga. Fyll i din e-postadress så återkommer vi om aktuella tider för webinariet.

Facebooktwitterlinkedinmail