Artikeln har tidigare publicerats på svenska. Du hittar den på versionen på följande länk: https://myloc.se/sv/samordnad-varudistribution-kungsbacka-kommun/
 


 

Myloc effektiviserer samordnet varedistribusjon i Kungsbacka Kommune

Samordnet varedistribusjon i Kungsbacka Kommune. Kungsbacka fremheves ofte som en kommune som har lykkes bra med samordnet varedistribusjon, både når det kommer til implementering og effekter. Ansvarlig for oppdraget er PostNord, som med støtte fra sky-tjenesten Myloc Logistics, har lykkes i å skape effektivitet og samarbeid gjennom hele distribusjonskjeden.
 
Da Kungsbacka kommune inviterte leverandører til konkurranse angående samordnet varedistribusjon, var det flere logistikkselskap som la inn anbud. I april 2016 ble det klart at det var PostNord som fikk oppdraget.
 
Følgende forutsetninger var kjente da PostNord startet arbeidet med samordnet varedistribusjon i Kungsbacka kommune:
 
– Kommunen har 80 000 innbyggere
– Det finnes 490 leveringspunkter, hvorav 120 er mest aktive
– Leveringsenhetene utgjør skoler, barnehager, eldrehjem og kontorer
– Kommunen håndterer 3 000 tonn gods per år
– 30-35 leverandører leverer gods til kommunens ulike enheter
– Kommunen krever biogassbiler ved vareleveranser
– Varedistribusjonen tar plass på hverdager mellom klokken 7 og 16
 
PostNord satte sammen en prosjektgruppe i sin hub i Kungsbacka, der Peter Karlsson, produksjonsleder, fikk ansvaret for driften av den samordnede varedistribusjonen etter implementeringen. Prosjektet ble innledet i juni og hadde driftsstart i oktober.
 
peter
 
Prosjektet fungerte bra fra dag en. Vi jobbet i en liten prosjektgruppe med klare ansvarsområder, der jeg håndterte den praktiske testingen og implementeringen av IT-systemet. Vi hadde et nære samarbeide med Kungsbacka kommune og PostNords hovedkontor i Solna, da mye ble håndtert direkte derfra, forteller Peter.
 

Myloc effektiviserer samordnet varedistribusjon i Kungsbacka kommune

Kungsbackas fremste mål med innføringen av samordnet varedistribusjon er å redusere påvirkningen på miljøet, og å øke trafikksikkerheten i kommunen. For å møte kommunens krav, ville PostNord finne løsninger som kunne hjelpe dem med å transportere godset så effektivt som mulig og med god kvalitet.
 
De forstod tidlig at de behøvde et støtteapparat som kunne minske det administrative arbeidet og forenkle lastingen og konsolideringen av godset som var nødvendig for å oppnå så optimal håndtering som mulig. De tok da kontakt med Myloc, som lenge har jobbet med denne typen løsninger.
 
Myloc sin sky-tjeneste Myloc Logistics kunne tilby de funksjoner vi søkte. Ved hjelp av ulike leverandørers varslinger, kan vi nå enkelt samlaste og samkjøre gods til de ulike enhetene i kommunen. Ved hjelpe av logistikksystemet syres godset til rett lagerplass via forhåndsbestemte ruter for ulike biler og ulike dager, forteller Peter.
 

Pågående utvikling innenfor samordnet varedistribusjon


Etter en vellykket implementering av samordnet varedistribusjon i Kungsbacka Kommune tror Peter Karlsson at flere kommuner vil satse på samordnede leveranser. Samtidig mener han at det fortsatt finnes mye som kan forbedres og utvikles videre innenfor området.
 
Da dette er relativt nytt for Sveriges kommuner, finnes det for eksempel enda ingen fastsatt standard for hvordan man skal jobbe med det. Det er mange ulike aktører innblandet i verdikjeden og det krever et system som er enkelt, effektivt og som muliggjør samarbeide. Vi er veldig fornøyde med samarbeidet vårt med Myloc, og hvis vi får flere lignende oppdrag så kommer vi til å implementere Myloc Logistics der også, sier Peter.
 
 
Myloc inviterer til en ettermiddag fylt med inspirasjon, kunnskap og muligheter. La oss treffes for å diskutere muligheter for hvordan vi sammen kan lykkes med å digitalisere og samordne logistikken! Les mer og registrer deg her!
 

Facebooktwitterlinkedinmail