Just nu pågår byggprojektet Sergelhuset mitt i centrala Stockholm och förutsättningarna kunde knappast vara mer utmanande. Vi träffade Stefan Fenelius, logistikcontroller, som berättade om hur Myloc Construction blir ett effektivt verktyg i projektets logistiklösning.
 
Mitt i centrala Stockholm pågår byggprojektet Sergelhuset och förutsättningarna är mycket utmanande med begränsade ytor, ett pressat tidsschema och kringliggande verksamhet som kan påverka och påverkas. För att komma framåt i projektet krävs styrning av aktiviteter och samordning mellan entreprenörerna i de olika delprojekten. Stefan Fenelius, logistikcontroller, berättar mer om bakgrunden till den omfattande logistiklösning som tagits fram.
 
Med logistiklösningen vill vi hitta samordningsfördelar för material och transporter, både internt för varje delprojekt men även för projektet som helhet. I grunden handlar det om att säkerställa att vi kan få rätt material, i rätt tid och på rätt plats för att vara effektiva i produktionen och hålla tidsplanen.
 
Efter att ha analyserat utmaningarna, med geografiska läget och hur transportvolymer och godsflöden sett ut över tid, kom man fram till fem huvudspår som bildar logistiklösningen; logistikorganisationen, terminal/slingbil, leveransplanering, bemanning/maskiner och avfallshantering. Samtliga entreprenörer i projektet följer en logistikplan och ett regelverk som satts upp centralt. Samtidigt ges de en möjlighet till frihet i arbetet för att bäst utifrån sina förutsättningar komma framåt och uppnå gemensamma mål i projektet.
 

Myloc Construction – logistiksystem för ökad spårbarhet

För att få ökad kontroll och samordna alla parallella aktiviteter på byggarbetsplatsen på ett effektivt sätt tittade man på olika systemstöd och valde att implementera Myloc Construction i logistiklösningen.
 
Myloc är vårt arbetsverktyg som hjälper oss att strukturera våra dagar. Entreprenörerna kan enkelt planera leveranser och boka transporter och resurser direkt i systemet. Då Myloc även automatiskt fångar upp all information blir allt direkt spårbart. Vi kan enkelt ta ut statistik på viktiga KPI:er som antal transporter, lossningar, hur långt i förväg vi gör bokningar med mera som vi analyserar för att se om vi kan justera något för att kunna jobba ännu effektivare, berättar Stefan.
 
Projektet går nu framåt enligt plan och förväntas vara klart under slutet av 2020. Stefan ser fram emot att kunna mäta och följa upp de positiva effekter som denna form av logistiklösning har på effektiviteten och miljön.
 
Vi tackar Stefan för att vi fick besöka projektet och ser fram emot att följa hur allt går fortsättningsvis. Nedan några bilder på hur projektet såg ut i februari i år.
 

Bilder från projekt Sergelhuset februari 2018

 
Sergelhuset
 
sergelhuset
 

Facebooktwitterlinkedinmail