Myloc Construction

GRÖN UTVECKLING

CLOUD SERVICES FOR EFFICIENT AND RISK FREE CONSTRUCTION OPERATIONS

HÅLLBAR LOGISTIK FÖR VISIONÄR GRÖN UTVECKLING OCH BYGGPRODUKTION

Med “Grön Utveckling” menar vi alla projekt som bidrar med viktiga steg mot energiomställningen till mer utsläppsfri byggproduktion.

Det handlar ofta om stora CAPEX-initiativ där time to market och kontroll är kritiska hörnstenar.

Som i många projekt är det genom att få olika aktörer att på kort tid arbeta på ett enkelt och samordnat sätt som man kan säkerställa en projektplats utan störningar med effektivare resursanvändning.

Oavsett om dina utmaningar gäller geografiskt spridda projekt eller omfattande långväga containerleveranser som ska koordineras in i projektet är Myloc Construction plattformen för att få ett bra grepp om logistiken.

KONTAKTA MIG

Jag vill veta mer om Mylocs erfarenheter från olika gröna utvecklingsprojekt

Kontakta mig

Fyll i dina uppgifter,
så hör vi av oss inom kort!