Tillsammans med ÅF och DB Schenker har Myloc tagit fram en logistiklösning som nu används för om- och nybyggnationen av Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Uppdraget omfattar logistikledning och samordning av transporter inom sjukhusområdet där ÅF ansvarar för konceptdesign, logistikledning och projektledning, DB Schenker står för logistiktjänster och Myloc utvecklar det molnbaserade IT-stödet.

Myloc digitaliserar hela varuflödet från leverantör till byggprojektet och gör informationen tillgänglig för alla berörda i leveranskedjan, såväl på webben som i appen Myloc Go. Några av de funktioner som finns är en lossningskalender för bokning av lossningszoner och resurser, möjlighet att avropa kollin från bygglogistikcentret, spårbarhet på kollinivå och uppföljning av mätetal.

Under hösten ökar aktiviteterna vid byggprojekten och det kommer bli högtryck på logistiken, såväl operativt som systemmässigt.

Implementationen har gått bra och såväl entreprenörerna på projektet som personalen på bygglogistikcentret känner sig nu bekväma i Mylocs systemstöd. Fokus under hösten är att successivt även inkludera leverantörerna i systemet för att få full spårbarhet och transparens hela vägen från leverantör till byggarbetsplats. Först då har vi verkligen lyckats knyta ihop projektets hela logistikflöde av leveranser och material i ett gemensamt system, säger Magnus Rydberg, delprojektledare för systemstödet från Myloc.

Effekterna av logistiklösningen blir lägre byggkostnader, mindre påverkan på miljön och kortare byggtider. Titta gärna på filmen som beskriver lösningen.

 

Facebooktwitterlinkedinmail