I Sverige har det under de senaste 10 åren inte funnits mycket konkurrens på marknaden för offentliga system för hjälpmedelslogistik. En följdeffekt har blivit att mycket av den potentiella utvecklingen har uteblivit.

 

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne är ett samarbete mellan 11 skånska kommuner som levererar hjälpmedel till Östra Skånes s.k. brukare och vårdboende, dvs användare av hjälpmedel. De beslutade att gå till upphandling för att kunna leva upp till förändringarna i MDR (Medicintekniskt Direktiv) och när de hörde om möjligheten att få in fler leverantörer i branschen var det ingen tvekan.

Myloc har tidigare arbetat i ett projekt med Hjälpmedel i Uppsala län. Nu finns det alltså möjlighet att fler än en leverantör kan svara i en upphandling.  

 

Eftersom Myloc’s logistiksystem lämpar sig bra för att hantera utrustning som man behöver ha strikt kontroll, inte minst med tanke på spårbarheten som MDR stipulerar,och att kunna dela informationen mellan olika enheter och dessutom hantera behov av återkommande service och återleverans så svarade Myloc på anbudet. Projektet omfattar att hantera leveranser till knappt 50 000 brukare från 450 förskrivare fördelade på drygt 50 vårdenheter, från de 11 kommunerna som ingår i Hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.


Myloc vann upphandlingen och systemet lanserades under våren 2023.

 

Det har funnits en aktör på marknaden under en lång tid, vilket har medfört att verksamheterna fått anpassa sig efter systemet, snarare än att systemet har anpassat sig och utvecklats tillsammans med verksamheterna. Myloc har ambitionen att ta erfarenheter från andra logistikuppdrag och bidra till effektivisering i sektorn. 

 

Att byta system innebär alltid förändring. Det innebär också utmaningar och möjligheter för organisationen, så även i det här fallet. Myloc tar med sig erfarenheterna som både Myloc och Hjälpmedelscentrum i Östra Skåne har hanterat i kommande projekt.

 

Hjälpmedelscentrum i Östra Skåne har fått visa vägen och kunna påverka standarderna för hur det nya systemet ska konfigureras och fungera, tillsammans med den erfarenhet som finns på Myloc sedan tidigare. 

 

Myloc valde att gå in i just Hjälpmedelslogistik därför att vi hade en grundfunktionalitet i det redan befintliga systemet som passar tankebanorna kring hur medicintekniskt direktiv

(MDR) ska spåras och hanteras.  I teamet har vi dessutom kunskap om logistikutmaningar som passar mot just hjälpmedel och medicintekniskt direktiv. Vårt system är redan nu förberett för de nya kraven.

Samarbetet med HÖS har varit väldigt givande och gett oss möjlighet till en brant inlärningskurva. Vi har kunnat identifiera utvecklingsmöjligheter med bättre funktionalitet än vi initialt identifierade baserat på vår ursprungliga analys.” 

  • Lars Eiring, Affärsansvarig Myloc Logistics

 

Slutligen kan man säga att man inte ska underskatta utmaningar i innovation, även när de är välkomna och nödvändiga.  Med det sagt ger detta även nya möjligheter för hela Svenska vårdsektorn. Genom att ha bättre kontroll över sitt innehav skapar det inte bara ekonomiska fördelar, men det ger också möjligheten att använda hjälpmedel längre, och säkerställa att de håller bra kvalitet genom hela sin levnadslängd.

 

För mer information, kontakta:

Lars Eiring
Affärsområdeschef Myloc Logistics,
lars.eiring@myloc.se

Facebooktwitterlinkedinmail