Som krönikör i Byggindustrin är Fredrik Friblick känd för att ha en av byggbranschens vassaste pennor. Han är före detta forskare men numera i första hand företagsledare och har länge varit en drivande kraft i utvecklingen av samhällsbyggandet i Sverige. Fredrik har för Myloc varit ett värdefullt stöd och bidragit med inspiration, viktiga insikter och framför allt bekräftelse på att våra lösningar kan skapa värde och effektivisera inom byggindustrin. Han är alltid på språng men vi lyckades fånga honom och fick en chans att ställa några frågor kring hur han ser på utvecklingen i branschen idag.

Fredrik Friblick har hunnit vara aktiv i byggbranschen i mer än tjugo år. Efter att ha doktorerat i supply chain management för byggindustrin reste han till USA och jobbade för ett företag som hade ett logistiksystem för bostadsbyggande. När han ett år senare kom tillbaka till Sverige bestämde han sig för att lägga forskningen åt sidan för att starta upp konsultbolaget Prolog som hjälper företag i samhällsbyggandet att utvecklas.

– Vi jobbar främst med projekt inom förändringsledning och våra kunder består av fastighetsägare, byggföretag, tillverkare och leverantörer av material. Gemensamt för företagen är att de alla är aktiva i försörjningskedjan för samhällsbyggandet, säger Fredrik.

På Prolog lägger man stor vikt vid att kunna visa kunden ett tydligt resultat av konsulternas arbete. Ett viktigt medel för att uppnå de uppsatta målen har visat sig vara logistiken.
 

”Nu tar effektiviseringen av byggbranschen fart på riktigt”

I jämförelse med andra branscher har byggindustrin hamnat långt efter vad gäller effektivisering och automatisering. Enligt Fredrik Friblick beror det främst på att man varit dålig på att ta tillvara på de tekniker och metoder som tagits fram för bygglogistiken. Byggbolagen har inte haft tillräcklig kompetens inom logistik och har därmed inte prioriterat effektivisering av det området.

Under de senaste åren har han kunnat se en förändring. Det ställs allt högre krav på en handlingsplan för just logistiken inför nya byggprojekt och fler inser att effektivisering inom området kan innebära stora besparingar.

– Jag upplever det som att det är nu som effektiviseringen inom byggbranschen börjar ta fart på riktigt. Företagsledningarna blir mer öppna för koncept som Myloc Construction, det vill säga smarta arbetssätt och verktyg som hjälper dem i arbetet med att utveckla effektiviteten i byggandet. Det är just kombinationen av en ökad medvetenhet om behoven i verksamhetsutvecklingen i kombination med nya verktyg som kommer att vara avgörande för utvecklingen, säger Fredrik.

 

Så kan byggbranschen jobba mer effektivt i sina projekt

Fredrik Friblick ser fram emot att vara en del av den spännande utvecklingen av byggbranschen. Han passar på att skicka med några viktiga delar i strategin för hur byggföretag kan jobba mer effektivt i sina projekt.

1. Skapa en strategi för kostnadskontroll.

När man väl har det kommer det naturligt att man behöver ett system som Myloc för att planera och kontrollera aktiviteter och genom det kunna sänka kostnaderna för byggprojekten.

2. Öka kompetensen inom logistik i bolaget.

Företagen måste bli bättre på att definiera var och när de ska ha sina leveranser. Logistik- och planeringskompetensen måste höjas och det ligger på företagsledningens ansvar.

3. Beställare måste ställa högre krav på sina leverantörer.

Idag frågas det mest om priset, men för att utvecklas måste beställarna även ställa krav på utveckling och förbättring under arbetets gång.

 

Vi tackar Fredrik för en trevlig intervju, och ser fram emot att återkomma för att igen få en uppdatering kring läget i branschen.

 

Facebooktwitterlinkedinmail