Under torsdagen arrangerade Linköpings Universitet och Östsvenska Handelskammaren ett seminarium om bygglogistik och virtuella byggprocesser. Där hölls en kort paneldiskussion om digitalisering av byggbranschen där Magnus Rydberg från Myloc var en av deltagarna.
 
Ett 90-tal aktörer inom byggbranschen samlades under torsdagen för att diskutera hur olika logistiklösningar kan bidra till ett effektivare byggande. Seminariet bjöd på flera intressanta föreläsningar, workshops och paneldiskussioner och behandlade ämnen som logistik i tidiga byggskeden, logistiklösningar – samarbete och relationer och digitalisering och virtuellt byggande.
 
Magnus Rydberg från Myloc hade blivit inbjuden att deltaga i en frågedialog med tema ”Digitalisering – något för byggbranschen?” där han fick beskriva Myloc Construction och dess funktioner och diskutera hur logistiksystem i molnet kan effektivisera byggbranschen. En fråga som ställdes var vilka utmaningar vi ser med att införa integrerad planering av byggandets försörjningskedja.
 
För att bygglogistik ska fungera optimalt är planeringen en mycket viktig del och minst lika viktigt är det med kunskap inom logistik och planering i projektorganisationen. Som det ser ut idag måste kompetensen inom branschen höjas och det ligger mycket på företagsledningens ansvar. Det är också av betydelse att planeringen kommer in i ett tidigt stadie i projektet, redan i projekteringen, allt för att optimera byggprocessen och materialflöden redan från början, säger Magnus.
 

25% minskade byggkostnader med effektiv bygglogistik

Under seminariet framkom det att byggbranschen har potential att minska kostnaderna med 25% genom effektivisering av bygglogistiken, där just planering spelar en väsentlig roll.
 
Det var intressant att det både i presentationerna och diskussionerna poängterades att planering av material och resurser är viktigt för att uppnå effektiv bygglogistik. Myloc Construction bygger ju på ett sådant tankesätt och det känns kul att andra kunniga branschkollegor bekräftar och belyser vikten av de delarna, säger Magnus.
 
Magnus och Myloc tackar för en intressant konferens med många trevliga möten och nya erfarenheter. Att ett seminarium om bygglogistik och digitala lösningar för byggbranschen lockar 90 personer visar tydligt att det finns ett verkligt intresse att jobba vidare med de här frågorna som vi anser är oerhört viktiga för byggbranschens utveckling.
 
digitala-logistiklosningar

digitala-logistiklosningar

 

Facebooktwitterlinkedinmail