Den 9 november medverkar Myloc på Energikontor Sydosts årliga konferens EnergiTing Sydost. Vi passade på att ställa några frågor till Fredrik Mårdh som ansvarar för deras arbete med hållbara transporter, där samordnad varudistribution är en viktig del.
 
Energikontor Sydost
 

Hejsan Fredrik. Du kan väl börja med att berätta kort om Energikontor Sydost?

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och regionförbund i sydostregionen. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.
 

Kan du berätta om ert arbete med samordnad varudistribution?

– Samordnad varudistribution är en viktig del i kommuners hållbarhetsarbete och något som vi jobbar mycket med sedan fem år. I början handlade vårt arbete om att informera kommunerna om fördelarna med samordnade leveranser. Idag känns det som att polletten trillat ner och det är kommunerna och andra offentliga myndigheter som kontaktar oss och frågar hur de ska komma vidare med frågan och nå en implementering. Vår roll är att hjälpa kommunerna med den kompetens och de verktyg som behövs, men även göra konkreta insatser. Vi blir ett stöd genom hela processen, från tankestadiet till implementering och drift. Utöver projekten har vi även startat det nationella nätverket KOSAVA där vi samlar kommuner och andra aktörer inom samordnad varudistribution för att gemensamt diskutera och utbyta erfarenheter hur vi kan förenkla och effektivisera implementeringen och det löpande arbetet och på så vis få en större spridning.
 

Vilka positiva effekter får man av samordnad varudistribution? Skapas det nya med tiden?

Framför allt bidrar det till en minskad påverkan på miljön. Samordnad varudistribution innebär mindre transportarbete och färre stopp vid skolor, dagis och andra enheter i kommunen. Dessutom förenklas processen med att få in renare drivmedel i de fordon som används för transporterna. Samordnad varudistribution har även en positiv effekt på näringslivsutvecklingen, då samordnade leveranser skapar konkurrensfördelar för exempelvis lokala leverantörer. Tittar man framåt tror jag att digitaliseringen kommer att föra med sig fler och bättre verktyg som ger ökad insikt, kontroll och uppföljning över transporterna. Att kunna styra transporterna så att enheterna får sina varor på tider som passar dem bättre är såklart oerhört värdefullt.
 

Vad ser ni för utmaningar i arbetet med samordnad varudistribution?

Min uppfattning är att det finns två stora utmaningar. För det första behöver man öka kompetensen och förståelsen inom kommunerna. De är vana vid att köpa allt från stora leverantörer som ordnar hela transportkedjan. Med samordnad varudistribution måste kommunerna själva ansvara för delar av transportuppdraget vilket kan ses som ett hinder. Sedan finns även en ekonomisk aspekt i det hela. Kommunerna har alltid köpt sina varor med fraktkostnaden inkluderad i priset. När man implementerar samordnad varudistribution synliggör man delar av fraktkostnaden som en egen kostnadspost vilket inte alltid upplevs som något positivt. Jag tror att man i framtiden, med mer forskning och nya modeller där man synliggör hur stor andel av varans pris som är fraktkostnaden, kommer att ha en lägre tröskel.
 

Vad är din uppfattning om Mylocs molnbaserade Supply Chain-lösningar för samordnad varudistribution?

Myloc bidrar till digitalisering och effektivisering och jag är alltid för den typen av lösningar. Enligt mig är Myloc Logistics en tjänst som verkligen behövs och kommer att behövas ännu mer. Jag välkomnar tjänsten och tror att även kommunerna kommer att bli mer öppna för nya system och verktyg som förenklar, effektiviserar och ger dem ökad kontroll.
 

Avslutningsvis, vad är ditt bästa tips för hur man effektiviserar arbetet med samordnad varudistribution?

Det allra viktigaste är att vi börjar lyfta goda exempel på kommuner som implementerat samordnad varudistribution och titta på hur de arbetar med det. Det finns mycket kunskap hos dem och det är viktigt att vi tar tillvara på den. Det innebär inte att nya kommuner som intresserar sig måste göra på samma sätt, det måste alltid finnas en valmöjlighet. Genom att se hur andra gjorde, varför de gjorde så och vad resultatet blev har man mer på fötterna för att själv kunna implementera och jobba med det på ett effektivt sätt.
 

Facebooktwitterlinkedinmail