Myloc kan nu stolt berätta att fastighetskonsultbolaget Set Up väljer att implementera molntjänsten Myloc® Construction för att effektivisera logistiken i sina bygg- och flyttprojekt.
 
Set Up erbjuder oberoende projektledning och rådgivning kring lokalförändringar och förändringsarbete. Ett av deras lösningsområden är bygg- och flyttprojektledning, där Set Up är ett stöd för uppdragsgivarna genom hela flytt- och förändringsprocessen.
 
Flyttprojekt innebär logistiska utmaningar, med många inleveranser till olika delar av kanske flera olika fastigheter. Set Up sökte ett komplement till sina befintliga lösningar, som kunde bidra till ännu effektivare planering och hantering av leveranser, och blev rekommenderade logistiksystemet Myloc® Construction.
 

Set Up implementerar logistiksystemet Myloc Construction

Efter en dialog inleddes ett samarbete mellan Myloc och Set Up. Myloc® Construction implementerades som systemstöd i ett projekt där Set Up under 2017 och 2018 flyttar väsentliga delar av SEB i Stockholm till Arenastaden i Solna. Totalt får cirka 4 500 SEB-medarbetare en ny arbetsplats i Arenastaden. I projektet ansvarar Set Up för all logistik och flyttprojektledning, och säkrar att SEB:s egna aktiviteter genomförs effektivt.
 
Susanne Dverre-Landin, partner och projektledare på Set Up, säger:
 
Myloc Construction hjälper Set Up att planera och hålla koll på samtliga inleveranser i SEB:s 100 000 kvadratmeter stora, nya fastighet i Arenastaden. Systemet underlättar både administrativt och logistiskt för alla inblandade parter och därigenom också för kunden, vilket är centralt för oss.

Starten på ett strategiskt samarbete

SEB-flytten är det första gemensamma projektet för Myloc och Set Up. Det ses av båda företagen som startskottet på ett långsiktigt, strategiskt samarbete.
 
Anders Eklund, affärsområdeschef på Myloc Construction, säger
 
Att Set Up väljer att använda Myloc® Construction är glädjande, och ännu ett bevis på styrkan i plattformen och Myloc® Construction som ett stöd genom hela byggprocessen, ända fram till att en byggnad tas i bruk. Vi är oerhört stolta över att få förtroendet från en av Sveriges ledande aktörer på en spännande och expanderande marknad. Vi är nu redo att ta nästa steg i ett långsiktigt strategiskt samarbete med stor potential att effektivisera och göra skillnad.
 
Även på Set Up är man förväntansfull på samarbetet:
 
Framtiden ligger i digitala lösningar som kopplar samman olika inblandade aktörer i ett projekt. Myloc är, precis som Set Up, nytänkande, kreativa och redo att förändra mönster. På Set Up ser vi en stor potential att tillsammans med partners hitta nya lösningar som gynnar kunden. Vi ser med förväntan fram emot att utvärdera de positiva effekter som samarbetet med Myloc kommer att ge, avslutar Susanne.
 
 

För mer information, vänligen kontakta:


 AndersEklundMyloc
Anders Eklund
Affärsområdesansvarig Myloc Construction
anders.eklund@myloc.se

 
Susanne

Susanne Dverre-Landin
Partner och projektledare, Set-Up AB
susanne@set-up.se
 
 

Facebooktwitterlinkedinmail