Sveriges längsta motorvägstunnel tar form

Myloc är en central samarbetspartner för Bravida under arbetet med E4 Förbifart Stockholm. I Trafikverkets jätteprojekt ansvarar Bravida för installationer av elförsörjning, belysning, VVS, VA och fast släcksystem. Myloc Construction levererar systemstödet för att hålla ihop logistiken.

Det pågår ett intensivt arbete för Bravida vid trafikplats Akalla. Myloc är en mycket viktig samarbetspartner genom att Myloc Construction hanterar logistiklösningen för både större och mindre transporter samt andra logistikbehov som kan uppkomma. En viktig grund är integrationen mellan Myloc och Bravidas inköpssystem Profit. Inköpsordern kommer automatiskt över till Myloc vilket innebär att materialet kan följas genom hela kedjan från leverantör till klar leverans till tunneln. 

“Mylocs lösning hjälper inte enbart till att optimera tunga transporter. Den gör det också smidigt att beställa truckar, liftar och containers när behov uppstår. Vår lösning innebär att har kontroll och spårbarhet på materialet hela vägen från leverantör via terminalen i Skärholmen till slutlig leverans i tunneln.” enligt Magnus Rydberg, produktchef för Myloc Construction.

Allt material kommer till den externa logistikpartnern MKR Logistiks terminal och lastas sedan om för vidare transport till arbetsplatsen. Det bidrar till att optimera transporterna så att allt kommer i rätt tid och inte står och tar plats längre än nödvändigt. En fördel är också att MKR logistik har fast anställda chaufförer som kan byggprojektet och hittar i tunneln. MKR planerar och rapporterar också sitt arbete i Myloc, allt i enlighet med de beställningar som Bravida gör.

 

Bravida_Förbifart_Myloc_Construction

 

Helena Jacobsen är Bravidas projektadministratör på arbetsplatsen:

“Mylocs lösning förenklar vårt arbete i både stort och smått genom att hela logistiklösningen ligger i Myloc. En viktig del i framgången är att vi redan från början involverade och utbildade våra egna medarbetare, samt även den externa logistikfirman MKR Logistik som vi använder samt andra leverantörer.”

Både Helena och Magnus framhåller det nära samarbetet mellan Bravida och Myloc som en betydelsefull faktor till att projektet flyter på så pass bra.

“Vi är lyhörda och försöker alltid hitta lösningar på sådant som dyker upp. Jag tror också att den personliga kontakten har en avgörande betydelse”, säger Magnus och, 

“Ibland talas vi vid flera gånger om dagen och löser tillsammans problem och utmaningar som kan uppstå på vägen”, avslutar Helena.

 

Bravida_Förbifart_Myloc_Construction

 

Läs mer om Myloc Constructions logistiklösning här.

 

Facebooktwitterlinkedinmail