Den här artikeln är en del där vi på Myloc Construction lyfter upp olika intressanta projekt vi involveras i.

Vårt mål med detta är att belysa intressanta och innovativa projekt inom byggbranschen.

 

I Stavanger pågår just nu ett av Norges största byggprojekt, ett universitetssjukhus byggs med totalt 125 000 m2 BTA (byggteknisk area).

 

I dagsläget är mellan 80 och 100 entreprenörer involverade, vilket bara förväntas öka innan arbetet är klart.

Vidar Kvilhaugsvik på Helse-Stavanger, leder Logistikken på projektet, uttalar sig såhär: 

 

Myloc är helt nödvändigt för oss för att kunna automatisera en stor del av processen, och styra logistiken och leveranserna på byggplatsen. Entreprenörerna använder Myloc för att kunna planera leveranserna.

Det finns väldigt många lossningszoner, och man använder Myloc för att se beläggningsgraden. De ligger inne som möjligheter för bokning. I ett så här stor projekt så har man delat upp byggplatsen i 2 projekt i systemet. 

 

För oss har det varit viktigt att det finns en flexibilitet i systemet och att entreprenörerna har möjligheter att lägga beställningar. 

Våra entreprenörer har kunnat ge feedback på hur man ska använda systemet, och det är mycket lättare att kunna skilja mellan de olika lossningzonerna. 

 

Viktigt med samma regler, men autonomi bland entreprenörerna

 

För min del är Myloc verktyget som hjälper mig att se beläggningen över hela byggprojektets logistik.
Alla entreprenörerna är självständiga i sitt eget logistikarbete, och hanterar själva problem och specifika händelser.

För att logistiken på byggprojektet ska fungera behöver vi ha ett helikopterperspektiv, min roll är inte att lägga mig i varje enskild händelse. Det hade inte varit möjligt att arbeta med micro management när det gäller ett så stort projekt som detta.
För oss ger Myloc Construction ett smidigt sätt att se vad som händer, och en överblick.

Det innebär också att entreprenörerna kan kommunicera med sina leverantörer (bland annat via leveransplaner), utan att vi på Helse Stavanger behöver lägga oss i


Utöver kommunikation i projektet via systemet Myloc har vi även ett logistikmöte i veckan.

 

När en ny entreprenör kontrakteras får de omgående tillgång till Myloc. I samarbete med Myloc håller vi då en utbildning i arbetssätt och rutiner gällande bygglogistiken för projektet. Framöver kommer det enbart bli mindre plats ute på projektet och det blir ännu viktigare att alla entreprenörer kommunicerar sina behov och planering med andra aktörer.

 

Vad har varit den största utmaningen i projektet?

 

Jag har inte varit här så lång tid, utan har varit i projektet sedan slutet av oktober.
För min del så har det fungerar väldigt bra, och inte varit så mycket problematik. 

Det har varit lätt att komma in i jobbet, men ju trängre det blir på byggplatsen, desto mer utmanande blir det.

Vi har naturligtvis märkt av peaks när det varit mer leveranser. Ett av de fallen är när man startar upp en ny fas på området.
Ett exempel är till exempel när man påbörjar det invändiga arbetet.
Det är givetvis en stor skillnad på entreprenörer som varit med i projektet ett tag och nya entreprenörer som kommit in senare. Det blir viktigt för oss att beskriva varför och hur man ska gå tillväga när en entreprenör vill ha in material på området.

Då måste de lära sig hur vi kommunicerar inom projektet. Där har vi haft lite barnsjukdomar, men det går bättre och bättre att arbeta och lösa problem tillsammans. Samarbete har varit en betydande del i projektet.
Men kortfattat skulle jag säga att man har mycket nytta av att ha arbetat i liknande miljö och rutiner tidigare.

Den största utmaningen har varit storleken på projektet.
Det har varit många mindre projekt på området, och det understryker ytterligare vikten av kommunikation och kontroll på materialflöde och transporter.

Facebooktwitterlinkedinmail