(Norsk nedenfor)

Vi välkomnar Saulius Viburys som talare till Mylocs Inspirationsdag den 3 maj 2022!

Saulius är projektrådgivare hos Metier OEC, och är utbildad civilingenjör från Högskolan i Oslo.

Han arbetar med Myloc engagerad i sjukhusbyggen vid projektet New Hospital Drammen. Projektet har implementerat Myloc i planering och uppföljning av logistikflöden. Saulius ansvarar för att koordinera allt logistikverksamhet på byggarbetsplatsen.

 

Kort om NSD-projektet:
122 000 m2 byggnadsyta
Cirka 45 entreprenörer som arbetar samtidigt
25 000 materialleveranser
+100 leveranser per dag under på leveranstoppen
500-1000 stora paket/vecka
800-1000 jobbare

 

Här kan du anmäla dig till inspirationsdagen!

——

Vi ønsker Saulius Viburys velkommen som foredragsholder til Mylocs inspirasjonsdag 3. mai 2022!

Saulius er prosjektrådgiver i Metier OES og er sivilingeniør fra Universitetet i Oslo.
Han jobber med Myloc, som er involvert i sykehusbyggingen av prosjektet Nye Drammen Sykehus. Prosjektet har implementert Myloc i planlegging og oppfølging av logistikkstrømmer.

Saulius er ansvarlig for å koordinere alle logistikkoperasjoner på byggeplassen.

 

Kort om NSD rosjektet:
122.000 m2 bygningsareal
Ca 45 sidestilte entrepriser
25 000 materialleveranser
+100 leveranser / dag på topp
500-1000 store pakker / uke
800-1000 arbeidere

Her kan du melde deg på inspirasjonsdagen!

 

Vill du veta mer om inspirationsdagen?


Kontakta:
Ingrid Sandlund, marknadskoordinator

ingrid.sandlund@myloc.se
070 312 34 10

Facebooktwitterlinkedinmail