Myloc Logistics lösningar för samordnad varudistribution används för Kungsbacka Kommun och möjliggör bättre kontroll på alla aktiviteter i flödet. Vi intervjuade ansvarig på kommunen, Joakim Carlsson, för att höra hur arbetet går och lite om förväntningarna framöver.
 
Samordnad varudistribution i kungsbacka kommun
 

1. Hejsan Joakim. Du kan väl börja med att berätta om bakgrunden till att Kungsbacka Kommun använder sig av Samordnad Varudistribution?


Kungsbacka Kommun införde samordnad varudistribution av miljö- och arbetsmiljöskäl. Efter att ha genomfört en omvärldsbevakning togs beslut om att anlita en extern part för uppdraget och det blev PostNord som vann upphandlingen då de bäst kunde möta de krav som vi ställt.
 

2. Molntjänsten Myloc Logistics används som IT-verktyg. Vad ser ni för fördelar med lösningen?

Myloc Logistics implementerades då PostNord behövde ett kontrolltorn för att kunna leverera det vi kravställt i upphandlingen såsom aviseringsfilter och statistik. Molntjänsten är flexibel och okomplicerad för användarna och vi kan enkelt få kontroll på alla aktiviteter och tillgång till nödvändiga data. Jag ser stor potential i Myloc Logistics. Det är väsentligt att ha en sådan lösning för att ha kontroll på flödet.
 

3. Kan du beskriva närmare hur förutsättningarna och arbetet med samordnad varudistribution ser ut?

I Kungsbacka kommun har vi 400 beställande enheter, 3 lastbilar och 30 varuleverantörer varav 11 av dessa är kopplade till kedjan, i Myloc. Vi har ett nära och bra samarbete med PostNord och har daglig kontakt med chaufförer och personal ”på golvet” vilket fungerar på båda håll. Genom Myloc kan vi dessutom på ett enkelt och effektivt sätt planera, styra och hålla koll på allt som sker, i realtid, vilket underlättar för alla inblandade.
 

4. Kungsbacka kommun lyfts ofta fram som ett exempel där samordnad varudistribution fungerar bra. Vad tänker ni om det?


Det blir vi såklart glada för och det är framför allt tack vare lyhördheten och flexibiliteten som vi har i Kungsbacka som allt fungerar så bra. Självklart kan man alltid lära sig mer och vi är positiva till att Sveriges olika kommuner samarbetar mer och mer kring det här, utbyter erfarenheter och drar åt samma håll när det gäller aviseringsformat och annat. Det är något som kommer att gynna alla i slutändan.
 

5. Slutligen, vad har ni för förväntningar och planer framöver?

Inom kort räknar vi med att ha samtliga varuleverantörer anslutna till samordnad varudistribution i Kungsbacka kommun vilket vi verkligen ser fram emot. Sedan vill vi fortsätta att utveckla konceptet så att de positiva miljö- och arbetsmiljöeffekterna blir ännu större.
 
Vi tackar Joakim för svaren och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete! Läs mer om deras arbete här: https://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Hallbarhet/Klimat/Samordnad-varudistribution/
 
Bildkälla: Kungsbacka Kommun
 

Facebooktwitterlinkedinmail