Postnord Fulfilment fortsätter sin satsning på den totala kundupplevelsen och implementerar Myloc Logistics system för att uppnå en effektivare returhantering.

Postnord Fulfilment är ett bolag inom Postnord Supply Chain Services divisionen. Fulfilment har i dagsläget verksamhet i Sverige, Norge och Polen med följande mission; “We fulfil our customers promises by adding value into the supply chain and continuously challenge to improve”. Genom att kombinera effektiva logistiktjänster med relevant kommunikation kan Fulfilment erbjuda kundunika logistiklösningar som täcker hela leveranskedjan.

Det som skiljer Fulfilment från traditionell tredjepartslogistik är att den största delen av volymerna är inom B2C-handel. När man jobbar mot slutkonsumenter blir antalet försändelser betydligt högre, och hanteringen av returer en allt större del av det totala logistikflödet.

En av de stora utmaningarna har blivit att hitta effektiva system för returhantering över landsgränserna. För att förenkla och förbättra returprocessen väljer man nu att implementera Myloc Logistics lösningar för den norska marknaden.

 

Enkel Integration för kunder till Postnord Fulfilment

Genom en enkel integration kan Postnords kunder skicka en fil på inkomna ordrar som då går direkt in i Myloc Logistics system. Där samlas all nödvändig information om konsumenternas beställningar. Varje kolli registreras var för sig och får sin unika märkning. Det finns även detaljerad information om vad varje kolli innehåller. När en konsument gör en retur används samma märkning på retursedeln på paketet och när det tas emot på Postnord Fulfilments centrallager i Oslo kan man genom att scanna paketet direkt koppla det till rätt kolli och artiklar i systemet.

En annan värdefull funktion är att man, baserat på det som finns registrerat i systemet, kan ta fram en korrekt proformafaktura för den aktuella retursändelsen. Detta innebär att Postnord Fulfilment, direkt genom Myloc Logistics, kan förse tullen med information om paketets värde, ursprungsland och annat viktigt för den aktuella returen.

 

Effektivare kolli- och returhantering

Lars Palebo, IT-chef på Postnord Fulfilment, välkomnar samarbetet.

Vi på Postnord Fulfilment vill alltid erbjuda våra kunder de bästa och smidigaste lösningarna inom logistik. Genom Myloc Logistics får vi ett nytt verktyg som möjliggör för betydligt effektivare kolli- och returhantering. Det blir en vinst för oss, våra kunder och framför allt slutkonsumenterna.

Samarbetet inleddes i början av september och det nya systemet förväntas träda i kraft den 1 november. På sikt planerar man att implementera Myloc Logistics i större utsträckning inom verksamheten.

För mer information, vänligen kontakta
Lars Eiring, VD
lars.eiring@myloc.se
+46 702 68 98 51

 

Facebooktwitterlinkedinmail