Intervju med Lars Eiring, VD på Myloc, om året som gått och planerna för 2018.

Året som gått

1. Hur skulle du i korthet summera 2017?

Framför allt så har bolaget kommit ännu närmare förädlingen från att bara vara konsultverksamhet till att sälja ännu fler abonnemang och licenser för våra molntjänster Myloc Logistics och Myloc Construction. Vi har kunnat dra nytta av vår erfarenhet och kunskap inom Supply Chain och skapat lösningar som möjliggör för fler branscher och företag att effektivisera och digitalisera sina försörjningskedjor och logistikflöden. Även om vi fått uppleva hur svårt det är att komma med nya idéer känns det som att det börjar lossna nu och det är mer naturligt idag att köpa molntjänster än det var för fem år sedan när vi började utveckla den typen av digitala lösningar.

2. Är det några nyheter inom Myloc som du vill särskilt lyfta fram?

Vi har fått två nya kollegor, Mikael till utvecklingsavdelningen och Mattias till sälj och marknad. Nya medarbetare är alltid roligt och givande! Rent utvecklingsmässigt har vi fokuserat mycket på WMS Light inom Myloc Logistics och även appar som vi tror kommer att skapa stort värde för användarna av båda molntjänsterna. När det gäller marknadsföring märker vi att vi har blivit mer kända på marknaden, det är fler som vet vilka vi är och vad vi erbjuder. Vi har även börjat nå ut på fler sätt, till exempel med nischade nyhetsbrev och webinarium för att sprida information och kunskap om våra olika affärsområden.

3. Vi har tidigare i en artikel berättat om planerna för Myloc Construction. Vad är på gång med Myloc Logistics och vår konsultverksamhet Olivetree Solutions?

Det händer väldigt mycket med nya kunder, samarbeten och spännande uppdrag. Framför allt kan vi se att vi med våra lösningar för samordnad varudistribution är lika unika och värdefulla för kommunerna som Myloc Construction är för byggbranschen. Inom Myloc Logistics och Olivetree Solutions har vi även börjat jobba mer med företag inom bygg och byggmaterial så kopplingen mellan våra olika tjänster blir allt tydligare. Sedan som jag nämnde är det väldigt spännande med WMS light som företagen kan implementera som ett komplement till sina befintliga affärssystem. Man kan beskriva det som att vi fyller gapet mellan affärssystemen och slutleverans ut till kund. Och precis som för Myloc Construction kommer vi att lansera en app för Myloc Logistics!

4. Vi har haft flera evenemang för kunder och partners. Hur har responsen varit?

Vi har haft två inspirationsdagar, i Malmö och Stockholm, där föreläsningarna handlat mycket om digitalisering, framtidens lösningar och hur man som företag blir framtidskompatibel. Den responsen vi har fått från deltagarna är att det har varit lärorikt, intressant och bra arrangemang vilket vi också har märkt under själva evenemangen då alla har varit väldigt engagerade och nätverkat mycket med varandra. Många deltagare är även återkommande vilket såklart är kul.

5. Hur ser förväntningarna och planerna för 2018 ut?

Vi tror att vi kommer att växa i samma snabba takt, det vill säga en fortsatt 50% ökning på licensförsäljningen. Man märker även att fler och fler pratar om byggproduktion och digitalisering och det gör att det börjar hända saker vilket påverkar oss och efterfrågan på våra lösningar positivt. Vi har ett bra erbjudande för dem som vill jobba med digitalisering och vill kunna dela information i försörjningskedjan. Under 2018 kommer vi att fokusera på att lansera fler appar och mer funktionalitet i apparna för våra kunder inom alla våra affärsområden. Vi ser en stor efterfrågan hos användarna och vill alltid kunna göra lösningarna ännu bättre och mer flexibla för dem.

Vi tackar Lars för svaren och ser fram emot en uppföljning.

 

Facebooktwitterlinkedinmail