Inspirationsdagen 17/11
Kampen om Försörjningskedjan – Logistik inom Offentlig och privat sektor

Myloc Logistics inspirationsdag var en stor succé och uppskattades mycket av både talare och deltagare!

Missade du inspirationsdagen?
Ingen fara!

Vi vill sprida inspirationen även för de som inte hade möjlighet att vara med. Därför har vi lagt upp inspirationsdagen för logistik i offentlig och privat sektor i digitalt format.

 

1: Introduktion & Myloc Logistics

Behöver det verkligen vara en kamp om försörjningskedjan, och vilka möjligheter finns runt hörnet? 

Behöver det verkligen vara en kamp om försörjningskedjan?
Innan vi presenterar våra  gästtalare inleder Lars Eiring, Nils Lundberg, och Alexander Eiring med en diskussion om huruvida det verkligen behöver vara en kamp om logistiken, även om man konkurrerar om marknaden.
Sedan många år har Myloc byggt molnsystem för logistik. På grund av det har vi tankar om vart framtiden bär. Men vad ser v iför möjligheter i framtiden?

 

2: Mattias Johansson, Inköpschef Ystad kommun

Hur lyckades Ystad introducera cirkulär ekonomi i kommunen?

Efter en innovationsupphandling i samarbete med Skurup och Tomelilla kommun upphandlade kommunerna en plattform för att uppmuntra den cirkulära ekonomin inom kommunerna. Men hur löste man utmaningen inom kommunerna, och vad har resultatet blivit inom kommunen?

 

3: Anna Bokenberger, PostNord TPL

Vilka strategier har PostNord TPL introducerat för att ta kontrollen över försörjningskedjan som TPL-aktör?

Sedan flera år tillbaka har PostNord TPL etablerat sin som Sveriges största TPL-aktör. Hur har man lyckats med bedriften, och vilka arbetssätt och strategier har PostNord TPL valt att arbeta med? Efter att man etablerat de nya strategierna, vad har resultatet blivit, och vilka möjligheter finns det framåt? 

 

4: Kerstin Gustafsson, Resursernas Hus i  Helsingborg

Hur arbetar man effektivt med försörjningskedjor i samhällsplaneringen?

Sedan många år har Kerstin varit en drivande faktor i frågan om miljö, strategi och planering. Men hur tog man sig ann utmaningen med att få in logistikplaneringen och logistikaktörer tidigt i planeringen av den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg?
Efter detta projekt, vad finns det för möjligheter för resten av Sverige?
Sedan får vi även en spännande inblick i det revolutionerande Resursernas Hus som kommer var en stark kärna i Ocenhamnen.

 

Vill du veta mer om det som diskuterades på Myloc Logistics inspirationsdag?
Vänligen kontakta: 

 

Lars Eiring, VD Myloc
lars.eiring@myloc.se

070 268 98 51

Ingrid Sandlund, Marknadskoordinator
ingrid.sandlund@myloc.se
070 312 34 10

Facebooktwitterlinkedinmail