myloc logistics

 
 

produktionssystem för intelligent logistik

 
 
 
transparent
 
 

en molntjänst för samverkan

Myloc Logistics är en tjänst för dig som vill ha ett logistiksystem som speglar din verksamhet.

Genom aktivitetsbaserad logistik hjälper vi dig att hålla koll på din information, flöden och kostnader. 

Vi anpassar oss efter din logistikkedja för att så enkelt och användarvänligt som möjligt kunna säkerställa kontroll över dina logistikflöden. 

Myloc Logistics är byggt för att interagera, integrera, och vara sammanhållande för de aktiviteter som ska ske. 

Helt enkelt transparens för alla roller och organisationer som är involverade i logistiken. 

Myloc Logistics är körbart direkt utan komplicerade IT-arkitektoniska grubblerier. 

Dator, mobil, padda. Vad som helst man kan öppna en webbläsare i fungerar.

Du kan arbeta på det sättet du själv alltid velat. Styra på det sätt du alltid velat styra.

Alla vet vad som ska göras och kan se och notifieras om eventuella avvikelser från planen.

Logistiken planeras upp och utförs sedan från respektive rolls aktivitetslista

Du kontrollerar all data och händelser som sker utanför de egna väggarna.

Inga konverteringar eller översättningar. Okomplicerade integrationer när och om du tycker det är läge. 

I stället för att ständigt följa upp på vad som hänt och kanske gått fel, gör systemet att engagemanget ökar eftersom ingen kan skylla på någon annan och samtliga händelser loggas och får sin egen tidsstämpel.

myloc logistics dator screen

Myloc logistics

IT-lösningen som gör det enklare för dig att ta kontrollen över din logistikkedja. 

Myloc GO

Mottagarappen som gör det enklare för dig som mottagare! Ger dig möjlighet att felsöka vid leveranser istället för att lösa problematik på springande fot.

Efter en snabb och riskfri uppstart kan du få tillbaka kontrollen över hela din logistikkedja. Inte bara det som händer innanför ditt eget affärssystem. 

Alltså får du stegvist en lösning som växer med din affär och dina kunders önskemål, utan att låsa in dig i ett system. 

Slipp kallsup efter djupdykningar i excel och problem med uppdateringar/korrigeringar.
Alla vet vad som ska göras, vem som ska göra det, och med vad.

Statistik, mätbarhet och överblick över artiklar, sändningar, lager och logistikobjekt. 

– Returlogistik

– ”Ad hoc” logistikorder

– Arbetsorder

– Lastning/Lossning

– Saldohantering

– Status

 

Möjlighet att planera och överse din logistik

– Spårbarhet Vad hände när och vem utförde en arbetsuppgift

– Vilka artiklar finns i en sändning?

– Faktureringsunderlag

– Proforma

– Godsmärkning enligt GS1 standard

– Leveransplanering/Sändningar

– Cross docking

– ”Last mile”

– Kollihantering / LOB

 

 

Avvikelsehantering

– Automatisk notifiering via e-post om 

           1) Uppgift som behöver utföras 

           2) Avvikelse som behöver åtgärdas mm

– Dokumentation (foto mm som knyts till en händelse vid tidpunkten för händelsen)

 

 

Value added services

– Dina kunder kan följa flödet och se ETA samt korrigera om så behövs. Single point of information. En sanning om status.

– Logistikplanering utanför de fyra väggarna

– Händelse och aktivitetsstyrning

 

Molntjänst

Konfigurerbara logistikprocesser

Oberoende logistiknätverk

Oberoende av affärssystem. 

Logistikorder som bärare av kolli id. Utan artikelnummer.

Aktiviteter kopplade till roller över bolagsgränser

Delad logistikinformation

Logistiksystemet för engagemang (inte för transaktionerna)

Orkestrerbarhet (Du styr så att alla håller takten)

Enkelt men inte simpelt

Abonnemangskostnad som följer kundens affär.

Fokuserar på det som ska göras framåt (Planen)

våra kunder