Vi på Myloc jobbar hela tiden med att utveckla logistiklösningar som bidrar till effektivare byggprojekt med kortare byggtid, sänkta kostnader och högre kvalitet.
 
Nu lanserar vi Myloc Construction version 5.5 som innehåller flera nya och förbättrade funktioner för ännu effektivare bygglogistik i projekten.
 
Nedan beskrivs kortfattat de nya funktioner som version 5.5 av Myloc Construction logistiksystem för byggprojekt innehåller. Utöver funktioner som beskrivs här har också en del mindre justeringar och tillägg gjorts i systemet.
 
 

1. Nya funktioner i Mylocs leveranskalender för byggprojekt

 

Nytt filteralternativ

I leveranskalendern kan man nu välja om man vill visa planerade leveransdelar och kollibeställningar i kalendern. Valet görs genom att slå på eller av kryssrutorna ”visa kollibeställningar” och ”visa leveransdelar” i filtret.
 

Åtgärdslista istället för knappar

De flesta åtgärderna är flyttade från knappar till en åtgärdslista i detaljfönstret man får upp när man klickar på en post i kalendern.
 

Preliminära leveranser till exploateringsområde och byggprojekt

Logistikpartners och leverantörer har nu möjlighet att skapa preliminära leveranser till ett exploateringsområde och byggprojekt. Preliminära leveranser gör det möjligt att planera upp slingbilar till återkommande tidpunkter. Dessa preliminära leveranser kommer att vara synliga i projektets leveranskalender. Det går att klicka på den preliminära leveransen och se vilka kollin som är kopplade i nuläget (behöver alltså inte vara några kopplade kolli ännu).
 

Ankomstregistrera leveranser respektive starta bokningar

Nu finns möjlighet att ankomstregistrera leveranser respektive starta bokningar direkt från kalendern. För att få tillgång till denna funktion i kalendern måste användaren vara behörig att ankomstregistrera leveranser respektive starta bokningar, som ligger på medlem per entreprenad. Man kan även ankomstregistrera manuellt inlagda leveranser, för de bokningar som har fordon registrerat. Det gör man genom att välja ”Ankommen” i åtgärdslistan. För kalenderbokningar utan fordon kan man istället rapportera start för den inbokade aktiviteten genom att välja ”Starta” i åtgärdslistan.
 

Lossa leveranser respektive stoppa bokningar

Nu finns möjlighet att lossa leveranser respektive stoppa bokningar direkt från kalendern. För att få tillgång till denna funktion i kalendern måste användaren ha behörighet att rapportera leveranser respektive stoppa bokningar, som ligger på medlem per entreprenad.
 
Genom att välja ”Lossa” kan man rapportera lossning direkt från leveranskalendern. Man kan även rapportera lossning av manuellt inlagda leveranser för de bokningar som har fordon registrerat. Detta gör man genom att välja ”Lossa” i åtgärdslistan. Ett nytt segment öppnar sig där man kan välja att fylla i antal kolli och bruttovikt (endast möjligt för manuella bokningar eftersom inga kolli är kopplade). För kalenderbokningar utan fordon kan man istället rapportera stopp för den inbokade aktiviteten genom att välja ”Stoppa” i åtgärdslistan.
 

Justera tider för ankomst/lossning respektive start/stopp

Det finns också möjlighet att justera rapporterade tider i efterhand förutsatt att man har behörighet att ändra posten. Klicka på leveransen eller aktiviteten du vill ändra och välj fliken ”Ankomst/Lossningsinfo” (eller ”Start/stopp info” ) och justera rapporterade tider.
 

Skapa kolli mot leveransdel (förenklad godsmottagning) och beställa inbärning

För leveransdelar där leverantören inte är aktiv i Myloc (parameter på leveransplan) kan man välja att skapa kolli i samband med godsmottagning. Detta är nu möjligt att göra direkt från kalendern. Välj leveransdel och gå till fliken ”Kolli”. Här är det möjligt att skapa upp kolli och direkt när kolli skapats anses leveransdelen levererad och får status ”Levererad”. Det finns även möjlighet att skriva ut etiketter så man kan märka godset. Därefter kan man välja att beställa inbärning i kalendern genom att välja åtgärden ”Flytta till projektposition”. Status på kolli ändras till ”Kolli kopplat till aktiv order”.
 
 

2. Nya funktioner i entreprenörens logistikcenter

 

Ändra ägare på kolli

I entreprenörens logistikcenter finns nu möjlighet att ändra ägare på ett kolli. Högerklicka på ett kolli under fliken ”Kolli på arbetsplatsen” för att byta entreprenad, leverantör eller godsägare.
 

Utskrift av kollietikett för flera kollin

Markera flera kollin i listan under fliken ”Kolli på arbetsplats” i entreprenörens logistikcenter för att skapa en PDF med alla valda kollin.
 

Kollibeställning från logistikpartner skickar notifiering

När entreprenörer lägger beställning av kolli hos logistikpartner så skickas en notifiering till logistikansvarig hos logistikpartner (endast om e-post önskas).
 
 

3. Nya funktioner i leverantörens logistikcenter

 

Anteckningar tillagt på leveransdel i logistikcenter SU

Leverantören har nu möjlighet att se anteckningar på en leveransdel. Anteckningsfältet är tillagt som en flik inne på detaljvyn som man får upp när man väljer en leveransdel.
 
 

4. Nya funktioner för avvikelsehantering

 

Avvikelsedatum

När man skapar en avvikelse går det nu att välja ett datum för avvikelsen. Detta kan vara användbart ifall registrering av avvikelser sker vid annan tidpunkt än när avvikelsen inträffade.
 

Möjlighet att ta bort en avvikelse

Nu finns möjlighet att ta bort en avvikelse. Denna funktion nås från ”Avvikelser” och ”Mina avvikelser” i menyn. Högerklicka på avvikelsen och välj ”Ta bort”.
 
 

5. Ny leveransplanering för logistikpartner

 

6. Ny leveransplanering för leverantör

 
 
Vi påminner även om att uppdatera appen Myloc Go för att kunna ta del av de senaste funktionerna.

Vill du veta mer om våra lösningar för effektiv bygglogistik och snabbare byggprojekt med sänkta kostnader? Fyll i formuläret intill så återkommer vi till dig inom kort.

Facebooktwitterlinkedinmail