Mats Redlund: Myloc möjliggör digitalisering av företagens logistik.
 
I en intervjuserie lyfter vi fram våra samarbetspartners och medlemmar i Myloc Logistics partnernätverk. Denna gång har vi träffat Mats Redlund som har en lång bakgrund inom Retail och Logistik och är initiativtagare till ett omfattande Trustnätverk.
 

Du kan väl börja med att berätta om din bakgrund?

Jag har en bakgrund inom retail och logistik och har bland annat jobbat som marknadschef, VD och koncernchef för Malaco, samt varit styrelseordförande för ett flertal externa bolag. Jag har varit egen företagare och arbetande aktiv delägare i ett antal bolag men även verkat som konsult och gjort det jag inspireras allra mest av, hjälpt företag att framgångsrikt utveckla såväl affärer som det personliga ledarskapet. 2000 tog jag initiativet till ett antal truster, affärsnätverk där företagsledare samlas för att inspireras, utvecklas och lära av varandra.
 

Kan du berätta lite mer om de där Trustnätverken och träffarna?

Jag tog initiativet till en första Retail Trust 2001 för personer på VD- och ledningsnivå, som agerar inom handeln. Idag består den av fem grupper där verksamheten sedan några år tagits över av min samarbetspartner Scandinavian Retail Center (SRC). Sedan 2008 finns även en Trust för logistikområdet som jag drivit tillsammans med Paul Kleiby på NetWork Logistics, som vid årsskiftet tog över min andel av verksamheten. Trusterna fungerar som professionella nätverk för chefer som ansvarar för strategisk affärsutveckling inom Retail, logistik, inköp och Supply Chain Management. I varje grupp finns företag inom olika branscher och vi samlas fyra gånger per år. Vid varje tillfälle är det ett nytt företag som är värd och får presentera ett aktuellt Case och lyfta sina utmaningar. De andra kan då fungera som bollplank och ge input och rekommendationer utifrån egna erfarenheter. Det är tydligt att medlemmarna är nöjda med upplägget då de rekommenderar sina kontakter att ansluta.
 

Vad är nyckeln till ett framgångsrikt affärsnätverk?

Nyckeln till framgången för våra Truster är nog att vi lägger så mycket tid på att förbereda och följa upp allt vi gör. Vi har kontinuerlig kontakt med medlemmarna, sätter en tydlig agenda och för protokoll vid varje möte. Sedan ser vi även till att hålla grupperna lagom stora och att alla får komma till tals. Vi har stor respekt för varandras tid och ser till att alla involveras i diskussionerna. Det är viktigt att medlemmarna känner att de får ett värde av att vara med. Vi ser det som ett bra betyg att i stort sett alla deltar vid varje träff och hjälper varandra även utanför träffarna.
 

Du är även en av medlemmarna i Mylocs partnernätverk. Vad ser du för potential i våra molntjänster för effektivare logistik?

Sverige har nått en bra mognad för IT och Mylocs digitala lösningar ligger helt rätt i tiden. Med molntjänster och appar som hjälper företagen att samverka med varandra och planera, styra och överblicka allt som sker i försörjningskedjan skapas helt nya förutsättningar. Det är sådana lösningar som möjliggör effektivisering och digitalisering av företagens logistik, även i branscher som länge stått stilla.
 

Slutligen, vilka logistiktrender tror du kommer att påverka branschen mest?

Ny teknik som appar, molntjänster, VR och Ai kommer att fortsätta att påverka och förändra våra arbetssätt. Jag tror att ju mer affärssystemen blir integrerade med varandra desto mer kommer våra arbetsprocesser bli automatiserade och självkorrigerande. Allt handlar om digitaliseringens och teknikens frammarsch och där kan allt hända känns det som.

Vi tackar Mats Redlund för den trevliga pratstunden . Vill du veta mer om trusten för logistik hittar du information här: NetWork Retail Trust – “Logistik och Sourcing”
 

Facebooktwitterlinkedinmail