Trinn to av nytt Barne- og ungdomssjukehuset (Glasblokkene trinn 2 ) på Haukeland i Bergen skal stå ferdig 2023, og med de siste 50 000 m2 somatisk sykehus som prosjektet utgjør vil det totalt blir 79 000 kvadratmeter sykehus for barn og unge. Samlet investeringskostnad utgjer om lag 5,4 milliardar kroner.

”For å bedre flyt, redusere sløsing, øke kvaliteten og effektiviteten ble det lagt opp til en prosjektstrategi med fokus på Lean, digital samhandling systematisk ferdigstillelse og stor grad av bruk av måleparametre” sier Anita Topdal hos Helse Bergen. Topdal har de tre siste årene har hatt rollen som prosjektleder Lean, fremdrift, logistikk og systematisk ferdigstillelse i prosjektet. Prosjektet kjøres som byggherrestyrte delte entrepriser, og det har vært tydelige krav i kontraktsunderlaget og evaluering på sentrale roller. Byggherren har i tillegg til en egen prosjektleder logistikk også en egen byggeleder som jobber tett sammen med de logistikkansvarlige hos hver enkel entreprenør.

”Vi vet at forhold knyttet til logistikk står for svært stor andel av sløsing på byggeplassene i dag, og da er det helt naturlig at prosjektet som gjennomføres etter Lean filosofi og metodikk også har høyt fokus på logistikk, og det vi har valgt å kalle Lean logistikk”. Anita fortsetter, ”Jeg synes også dette er veldig motiverende å jobbe med logistikken fordi vi kjapt ser resultat når vi optimaliserer vareflyten, entreprenørene kan tjene mer penger og vi som byggherre er sikrere i større grad å ferdigstille prosjektet på forventet kvalitet, kostnad og tid”.

Prosjektet har en svært trang tomt, og full sykehusdrift i nabobyggene, samt ambulanser som til enhver tid skal komme forbi byggeplassen. Dette krever stor grad av planlegging og oversikt over leveransene. Anita fortsetter ”Med dette som bakteppe, samt kravene vi har om digitalisering i prosjektet ønsket vi å finne ett verktøy der vi enkelt kan planlegge og har oversikt over alle leveranser i prosjektet. Fra de bestilles hos leverandør, til de ankommer byggeplassen, og hvordan og når de skal transporteres inn i bygget”.

På Glasblokkene trinn 2 gikk byggherren og entreprenørene sammen om å anskaffe programvaren for logistikk. ”Vi er svært fornøyde med samarbeidet med Myloc og logistikk-kompetansen Anders Eklund. Eklund hjelper oss å rette fokus på utfordringer tidlig i prosjektet, og det er en trygghet å ha med seg noen som har så lang og solid erfaring. Vi ser også at måten Eklund har ledet oss gjennom implementeringsfasen på sammen med byggeleder Robart Madsen og de logistikkansvarlige hos entreprenøren, samt referansebesøket til Umeå og jevnlig oppfølging på byggeplass har skapt en sammensveiset gjeng som hjelper hverandre. Det at Myloc Construction siden har vært enkelt å implementere er en fin bonus som gir oss mer tid til å fokusere på selve logistikkarbeidet. Dette er ett av verktøyene som absolutt støtter godt oppunder arbeidsmetodikken og prosessene i prosjektet” avslutter Topdal.

”For oss er det inspirerende å jobbe med prosjekter med et så høyt ambisjonsnivå som Helse Bergen har med BUS2, sier Anders Eklund, ansvarlig for Myloc Construction. Han påpeker ”det er interessant å se hvor naturlig Myloc Construction kan implementeres når prosjektet velger å jobbe med taktplanlegging, en metode som sprer seg mer og mer.”

Myloc er et selskap spesialisert på å levere effektivitet og digitalisering av produksjons- og logistikkprosesser og er rettet mot selskaper innen logistikk-, produksjons- og byggebransjen. Myloc jobber med prosessdesign, forretningsimplementering og fleksible og internettbaserte systemløsninger.

For mer informasjon, kontakt:

Kristian Brandseth, hovedprosjektleder Helse Bergen HF
Anita Topdal, Helse Bergen HF
Anders Eklund, Myloc

Facebooktwitterlinkedinmail