Vad innebär Breeam?

I den ständigt växande byggindustrin är hållbarhet inte längre en önskan utan en nödvändighet. Ett framstående verktyg för att uppnå detta är BREEAM, som står för ”Building Research Establishment Environmental Assessment Method”. Ursprungligen utvecklat i Storbritannien på 1990-talet av BRE (Building Research Establishment), har BREEAM blivit en världsledande standard för miljöcertifiering inom byggsektorn.

BRE, en institution som ursprungligen var statligt ägd, har nu privatiserats och ägs av en stiftelse som involverar aktörer från byggbranschen. Deras flaggskepp, BREEAM, har blivit en framträdande kraft inom miljöcertifiering och har hittills certifierat över 500 000 byggnader, med ytterligare över 2 miljoner byggnader registrerade för certifiering. Detta är idag det mest spridda miljöcertifieringssystemet i Europa, medan andra länder i världen har sina egna liknande system som LEED i Amerika, Green Star i Australien och CASBEE i Japan. Dessutom har hundratals nationella system utvecklats av olika företag och forskare runtom i världen.

Breeam i Sverige

I Sverige har Sweden Green Building Council, en medlemsorganisation som främjar hållbart samhällsbyggande, anpassat BREEAM till svenska förhållanden och introducerat den svenska versionen, BREEAM-SE, som har använts på den svenska marknaden sedan 2013. Andra länder som Nederländerna, Norge och Spanien har också anpassat BREEAM till sina respektive marknader.

BREEAM-SE bedömer byggnaders miljöprestanda på olika områden och dess påverkan på närmiljön, inklusive:

  • Projektledning
  • Energianvändning
  • Inomhusklimat (ventilation och belysning)
  • Vattenanvändning
  • Avfallshantering

Betygsskalan sträcker sig från ”Pass” till ”Outstanding,” och kraven varierar beroende på projekttyp och storlek.

Vad gör BREEAM ännu mer kraftfullt är dess förmåga att betygsätta byggnaders koppling till allmänna kommunikationer, användning av byggnadsmaterial och dess potentiella påverkan på miljön. Byggnader som antar innovativa tekniska lösningar belönas med extra poäng.

Myloc Construction & Breeam

Nu, när vi talar om BREEAM i sammanhanget bygglogistik, öppnas dörrar till en enklare och mer integrerad väg mot miljöcertifiering av transportdelen av byggprojektet. Myloc Construction erbjuder ett komplett system för att sätta upp, följa upp och rapportera transportmålen i enlighet med BREEAM-krav och stöd. Det inkluderar även möjligheten att hantera finansieringsfrågor och potentiella ränterabatter, till exempel gröna lån.

I en tid då miljöstandarder och hållbarhetskrav är högt prioriterade inom byggbranschen kan Myloc Construction ge dig möjligheten att generera miljörapporter automatiskt. All information du behöver för att uppfylla BREEAM-kraven är organiserad och tillgänglig i systemet. Detta innebär att om du börjar rätt från början kan du skapa en miljörapport för CO2-utsläpp av transporter till byggprojektet med bara några klick.

För en hållbar & miljövänlig byggbransch

Myloc Construction och BREEAM arbetar i harmoni för att hjälpa byggbranschen att uppfylla de växande kraven på hållbarhet och miljöansvar. Tillsammans ger de verktyg och stöd som behövs för att skapa byggnader som inte bara uppfyller de högsta standarderna utan också minskar vår påverkan på miljön.

 

Facebooktwitterlinkedinmail