I den snabbt föränderliga retailvärlden är konsten att ha kontroll på produkternas grunddata en stor utmaning och behovet av ett automatiserat artikelunderhåll blir allt större. Detta blir uppenbart i återförsäljarledet där man konstant behöver hantera förändringar i produktbeskrivningar, priser etc., baserat på leverantörernas uppgifter. Värdet av att tillsammans dela och omedelbart koordinera information i gränslandet mellan olika affärssystem är stort.

 
En av Olivetrees kunder hade just detta problem. En stor leverantör tillhandahöll en stor och variationsrik mängd av artiklar som översteg 10 000. Alla dessa var under konstant förändring med ersättningsartiklar, prisändringar, och mycket annat.
 

Potential till förbättring

Olivetrees kund stod inför ett antal utmaningar utifrån dessa omständigheter. De dåvarande halvautomatiserade rutinerna för import av artikeldata till deras eget ERP system resulterade i många kvalitetsbrister och krävde mycket handpåläggning från många olika roller inom företaget. Faktum är att man i vissa fall förlorade pengar på grund av felaktig prissättning. Den allra mest bekymmersamma effekten var den minskade kundservicen beträffande fakturor som innehöll felaktigheter.
 

En lösning för automatisering och förenkling – automatiserat artikelunderhåll

Tillsammans med kunden diskuterade vi olika möjligheter för att på bästa sätt undvika fel och därför så långt som möjligt automatisera processen. Utgångspunkten var även att man skulle kunna hantera hela processen genom att endast arbeta med undantagen som inte hanterades automatiskt. Affärslogiken för att hantera alla möjliga scenarier genomgicks och logiken bakom byggde på ett filter så att avvikelserna lätt kunde identifieras av användaren och åtgärdas.

 
Vill du veta mer om hur våra konsulter kan hjälpa er retailverksamhet att få ett automatiserat artikelunderhåll är du välkommen att höra av dig till info@myloc.se.

 

Facebooktwitterlinkedinmail