Urban Services är ett samägt bolag av de fyra parterna; Fabege, Catena, Ragn-Sells och Servistik. Urban Services uppdrag är att utveckla citylogistiken inom Arenastaden med satsning på ett hållbart logistiknät där godsleveranser, returhantering och återvinning hanteras i ett gemensamt flöde som minskar antalet transporter i stadsdelen.

Urban Services har valt Myloc Logistics som nytt systemstöd till de administrativa flödena för samordning av ”Last Mile” distributionen. Att kunna erbjuda kunderna information och transparens ger ökad delaktighet och en kunddriven logistik genom att kunderna i förlängningen kommer att kunna sköta administrationen direkt i Myloc.

”Snabbare processer, ökad effektivitet och kontinuerligt förbättrad kundservice är ständiga utmaningar för oss precis som för alla företag” säger Jacob Enwall, VD på Urban Services. ”I Myloc Logistics system får vi en modern molnbaserad plattform för en fortsatt hållbar utveckling. Genom att digitalisera våra flöden i så stor utsträckning som möjligt innebär detta att våra fysiska flöden blir effektivare och mer tillgängligt samt transparent för våra kunder. Från det slutgiltiga beslutet att använda Myloc till en körbar lösning tog det inte mer än 3 veckor”.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Eiring, VD Myloc
lars.eiring@myloc.se

Anders Bolin, Affärsutvecklare Myloc
anders.bolin@myloc.se

Jacob Enwall, VD/CEO Urban Services
jacob.enwall@urbanservices.se

 

Om Myloc:

Myloc utvecklar digitala molnbaserade lösningar för effektivare Supply Chain och logistikflöden. Samtliga inblandade aktörer i en försörjningskedja kan kopplas ihop i ett och samma system där de i realtid kan dela information och samverka kring alla aktiviteter. Myloc används med fördel inom flera affärsområden såsom sitelogistik, citylogistik och bygglogistik där produktion av logistikprocesser är viktig.

 

Om Urban Services:

URBAN SERVICES är ett samarbete mellan Fabege, Catena, Ragn-Sells och Servistik för att skapa ett lokalt hållbart logistiknät där leveranser, returhantering och återvinning hanteras i ett gemensamt flöde till och från Arenastaden. Målet är att kunna minska antalet transporter i Arenastaden och skapa förutsättningar för en renare och tryggare stadsdel.

 

Facebooktwitterlinkedinmail